Pages

Wednesday 22 November 2023

Conscious capitalism

Jag läste för några veckor sedan ut boken ”Conscious Capitalism”. Det är en bok, vilken är skriven av John Mackey & Raj Sisodia, som jag fann läsvärd. John är även en av grundarna till amerikanska livsmedelskedjan Whole Foods Market.

Syftet med boken är bland annat till att inspirera till skapandet av mer medvetna företag, vilka är drivna av ”högre syften” jämfört med att ”bara” vinstmaximera kvartalsvinsten. Nedan är lite icke-renskrivna anteckningar jag gjorde när jag läste boken. Anteckningarna utgörs av en blandning av svenska och engelska.

Kapitalismen är historiskt den största bidragaren till välstånd, på senare år har dock det kapitalistiska ryktet kommit att hamna i allt sämre dager – delvis välförtjänt, bland annat på grund av en mer kortsiktig vy på börsen

Kortsiktigheten och att ständigt ha fokus på att öka aktieägarvärdet är något som har bidragit till att många tidigare välrenommerade bolag gått i konkurs eller på annat sätt är långt ifrån sina fornstora dagar, t ex Kodak

A business should start with its purpose and its values and use them to inspire employees to innovate and provide superior service, while creating sustainable increases in revenues and profits. Detta är något som många bolag har gemensamt, t ex Apple och Starbucks

The longest journey that people must take is the eighteen inches between their heads and their hearts

John Mackey är medgrundare till Whole Foods Market. Som student hann han med att beta av två universitet där han läste totalt 120 kurstimmar. Han tog dock aldrig en enda ekonomikurs. Han valde helt enkelt att plugga kurser som han tyckte om. Detta är något han ser som en fördel, bland annat att han inte behöver ”unlearn” några ekonomikurser och han har ett bredare mindset när det kommer till att se nya innovationsmöjligheter

När John var 25 år öppnade han tillsammans med sin flickvän en natural food store – Safer Way. De ville sälja nyttig mat. Under många veckor jobbade de sammantaget mer än 80 timmar, men de tog bara ut 200 dollar i lön per månad. De bodde på kontoret ovanför butiken. Efter två år slog de ihop verksamheten med ett annat bolag, en sammanslagning som år 1980 bytte namn till Whole Foods Market

Att starta företag var något som ändrade John liv samt hans syn på business och kapitalism. Tidigare var detta något han förknippade med girighet och selfishness. Nu lärde han sig att det var win-win för både kunder, samhälle och ägare

Han lärde sig således att tycka om business och kapitalism. År 1981 när Whole Foods endast varit verksamma i åtta månader och endast hade en butik drabbades Austin (där butiken låg) av en omfattande översvämning. Detta medförde stora negativa konsekvenser på Whole Foods butik. Bolaget hade varken någon försäkring eller några pengar sparade. John trodde då att entreprenörsdrömmen hade nått sitt slut. Helt plötsligt började dock grannar etc att komma till butiken och hjälpa till att få bort allt vatten och sanera butiken. Detta gjorde grannarna för att de gillade butiken, de ville inte se Whole Foods tvingas stänga ned verksamheten. Butiken öppnade igen 28 dagar efter översvämningsincidenten, man hade då också byggt upp ännu närmre relationer med kunder och leverantörer etc

“Follow your heart wherever it leads you”

Kapitalism är det absolut viktigaste för innovation och socialt samarbete. Kapitalismen har under de senaste 200 åren totalt förändrat hur vi lever våra liv

För cirka 200 år sedan levde 85% av världens befolkning i extrem fattigdom, tack vare fri företagsamhet inom kapitalismens ramar är motsvarande siffra enligt boken 16% (boken publicerades år 2013)

Entreprenörerna är hjältarna i det som författarna kallar för free enterprise capitalism. Dessa hjältar ligger bakom i princip samtliga stora innovationer, exempelvis utvecklandet av flygplan och datorer

Trots allt bra kapitalismen bidragit med är den starkt ifrågasatt på sina håll. Kritikerna klagar på utnyttjande av arbetskraft, att kunder luras och att entreprenörer drivs av girighet etc. Detta behöver enligt författarna ändras. Företag har ibland fokuserat för mycket på kortsiktighet, vinstmaximering och glömt sitt egentliga syfte

Adam Smith är grundaren av modern kapitalism. Modern kapitalism, vilken tar hänsyn till etiska aspekter, gör att kakan att dela växer  de fattiga får det bättre utan att de rika får det sämre. Det är en unik egenskap kapitalismen har. Myten om att vinstmaximering är det enda målet har skadat kapitalismens anseende

Crony capitalism is unethical and poses a grave threat to freedom and well-being – t ex nya regleringar hämmar konkurrenskraft

Free enterprise capitalism harnessing and multiplying human ingenuity and industry to create value for others, it must be grounded in an ethical system based on value creation for all stakeholders. Money is one measure of value, but not the only measure

Folk är idag bättre informerade, utbildade och sammankopplade än historiskt, detta gör att kunder och investerare etc har en helt annan syn på företag, detta är något som många företag inte har anpassat sig för/till

Att folk är mer medvetna idag skapar möjligheter för bolag. Business as usuall kommer dock inte fungera långsiktigt

Conscious capitalism is an evolving paradigm for business that simultaneously creates multiple kinds of value and well-being for all stakeholders: Financial, intellectual, physical, social, ethical, cultural etc

Conscious capitalism is a way of thinking about business, which has four interconnected and mutually reinforcing tenets: (1) Stakeholder integration, (2) higher purpose and core values, (3) conscious leadership and (4) conscious culture and management

Ett tydligt syfte skapar bättre engagemang och katalyserar ökad kreativitet. Ett högre syfte (än bara pengar) är en central del av conscious capitalism

Conscious business uses an approach to management that is consistent with their culture and is based on decentralising empowerment and collaboration

Conscious businesses also excel at delivering exceptional financial performance over the long term

Conscious businesses do what is right because they believe it is right

Kortsiktiga mål på t ex market share och marginal snedvrider chefernas fokus och incitament till att göra kortsiktiga val, vilket kan skapa stora utmaningar på sikt (t ex om man drar ned på forskning och utvecklingskostnader idag för att nå sitt marginalmål)

Fokusera på vad vi kan kontrollera, dvs fokusera på actions och reactions

Vilka är de två viktigaste dagarna i ditt liv? 1. Dagen då du föddes. 2. Dagen då du kom på varför du föddes. Många hittar aldrig ett svar på dag 2. För de som gör det blir livet dock aldrig mer sig likt. Vad är ditt kall / sanna syfte?

Choose a mission that is bigger than the company (Bezos)

Clarity of purpose leads to bolder decisions. Rather than adjusting decisions according to the wind of public opinion

There is compelling evidence that conscious businesses significantly outperform traditional businesses over the long run

The best way to maximize long-term profits is to create value for the entire interdependent business system

Purpose-driven motivation is intrinsic motivation and is far more effective and powerful than extrinsic financial incentives

Många företag är så upptagna med att växa, överleva, anpassa sig till marknadsförändringar att de glömmer bort sitt syfte/varför

A key difference between a traditional business and conscious business is that in the former, managers routinely make trade-offs among shareholders. Another way to describe trade-offs is zero-sum thinking, the idea that if someone wins, somebody else has to lose. Conscious businesses är medvetna om att det är ett positive-sum game där alla kan vinna

In a typical company, if you have a meeting no matter how important it is there is always one party who is not represented: The customer. Det är således inside the company lätt att glömma kunden. Kunderna vet tydligt när någon genuint bryr sig om deras välmående

Trust is critical to having a good relationship with customers

Free enterprise capitalism motivates businesses to provide greater value, higher quality and service all the time

Smart marketing aligns customer needs and desires. The most effective marketers for any business are truly delighted customers. They market the business for you

Många (speciellt affluent people) vill jobba för ett högre syfte än bara lön

Extrinsic motivators are only effective when the work lacks inherent meaning and the potential for motivation is key to creativity and satisfaction. Intrinsic motivation is key to creativity, engagement, performance and satisfaction – Mastery, purpose and autonomy builds intrinsic motivation

Tiden som en genomsnittlig ägare håller sina aktier har under de senaste årtiondena minskat drastiskt. Nowadays, too many investors go into an investment with an exit strategy. Det är obnoxious. Vi gifter oss inte med någon och direkt skissar upp en exit-strategi. Företagen måste göra en tydlig skillnad på lång- och kortsiktiga ägare

Conscious businesses refuse to accept trade-offs for the environment

Good competitors help a business to improve and evolve because they offer its stakeholders choices. A good attitude to have toward competitors is to zero in on what they are doing right, what they do better than us

If you start with the proposition that we have to satisfy the security analysts and hot-money shareholders, you will eventually destroy the enterprise

If you look for trade-offs you will always find them. Fortunately, the same is true for synergies. If we start looking for them, we will find them

Man måste ha focus på hur man kan expandera kakan och inte på hur den ska delas upp i fler bitar

Short-term leaders often make decision that is long-term harmful for the company

Conscious leaders are keenly self-aware and recognize their own deepest motivations and convictions. They don’t try to be someone they are not. They also have high understanding what others are feeling. It is far more important to have high EQ than high IQ

Helping others leads to more personal happiness. Perhaps the most important virtue of conscious leaders is integrity

Stories are the most powerful way of engaging with people at an emotional level

Conscious leaders are often quiet and down to earth, leading by example rather than through charm. They focus on building a great organisation that endure over time, even without the current leader

Life is short and death is certain. No one is getting out of here alive

Fear prevents people from reaching their fullest potential in life

Exercise: Treat every person you encounter as fully enlightened. Everything they say and do is intended to help us become a better person

A strong culture can help or hurt performance. Culture eats strategy for breakfast

Trust can only be earned slowly, as a result of actions and not just words. While building trust is a slow and difficult process, destroying it is quick and easy

2 comments:

 1. Intressant, hade inte hört talas om denna boken innan.
  Hur jobbar du med att ta anteckningar medan du läser? Papper och penna nära till hands?

  Tycker själv jag får mest ut av böckerna jag läser när jag tar anteckningar (helst skriva om/översätta), men kan också känna att det tar mig ur flowet, så oftast blir det bara att highlighta direkt i Kindle.

  ReplyDelete
 2. Allt som oftast sitter jag med penna och anteckningsblock redo att anteckna när jag läser :) Om jag skulle läsa i närheten av datorn kan det hända att jag skriver ned anteckningarna direkt på datorn, men oftast är det papper och penna som gäller - vilket senare renskrivs på datorn.

  Det tar lite längre tid att läsa men jag tycker det är bra samt att man kan gå tillbaka och läsa sina anteckningar framöver.

  ReplyDelete