Pages

Tuesday 21 November 2023

Ogunsen: Q3 2023


Idag har Ogunsen presenterat siffrorna för Q3 2023. Nedan ges en summering av Ogunsens Q3-rapport samt min syn på aktien.

Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Ogunsen. Siffrorna nedan avser Q3 2023 vs. Q3 2022 om inget annat anges.

 • Intäkterna uppgick till 110,6 mkr (117,3), en nedgång med 6%
 • Rörelseresultat minskade från 15,8 mkr till 8,8 mkr, där rörelsemarginalen landade på 8,0% (13,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,65 kr (1,16)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 mkr (10,6)

”Inga väsentliga händelser under tredje kvartalet”. Dessa ord är vad Ogunsen lyfter fram under avsnittet ”Väsentliga händelser under tredje kvartalet”. Förutom att man nu implementerar en AI-strategi känns bolagets egen beskrivning som relativt väl beskrivande av det gångna kvartalet.

Intäkterna kom in 2,5% högre än min prognos. Rörelseresultatet kom in 2,3% bättre och vinsten per aktie kom in 1,6% över min prognos. Sammantaget kom således rapporten in hyggligt i linje med mina estimat.

I rapporten skriver VD att den lägre efterfrågan (jämfört med föregående år) fortsatte på ungefär samma nivå som var fallet i Q2. Det stämmer väl överens med den statistik över antalet nya jobbannonser jag följer upp veckovis. Allt annat lika har utvecklingen hämmats av att kvartalet innehöll en arbetsdag mindre jämfört med Q3 2022, något som även gällde i Q2 samt något som också kommer vara fallet i Q4.

Bryter man ned utvecklingen på de två segmenten konsult och rekrytering kan man konstatera att konsultdelen håller uppe momentument betydligt bättre än rekryteringsdelen. Intäkterna minskar endast med 1% på konsultdelen, det tycker jag var förhållandevis starkt ändå. Rörelseresultatet minskade här dock från 10,3 mkr till 7,2 mkr. Rörelsemarginalen kom in på 7,1% (9,9), ändå helt okej tycker jag för bolagets ”bread-and-butter” verksamhet.

Intäkterna på rekryteringssidan sjönk med hela 41%. Enligt min statistik sjönk antalet rekryteringsannonser med 39% i Q3, vilket därmed är i samma härad som intäktsnedgången. Rörelseresultatet minskade från 5,5 mkr till 1,6 mkr. Trots att större delen av rörelseresultatet eliminerades levererade segmentet en rörelsemarginal på 19,6%. 

Avslutande tankar

Som väntat levererade Ogunsen en rapport som var klart sämre (framför allt resultatmässigt) än motsvarande period föregående år. I likhet med flera närbesläktade bolag sjunker marginalen signifikant. Fjolårets marginalnivå var som tidigare nämnts inte något som kändes hållbar.

Bolaget har också pratat flera gånger om att 10% rörelsemarginal är rimligt över tid. Ogunsen levererar under målnivån för närvarande. Klarar man av att hålla en marginal kring 8% i tuffare tider tycker jag att man gör det mycket bra. Bolaget själva skriver återkommande om att man vidtar åtgärder för att effektivisera verksamheten.

Då det inte konkret framgår vad det är man gör är det svårt att som utomstående försöka sig på någon ”analys” kring hur väl man lyckas i effektiviseringsarbetet. Samma resonemang gäller som kommentar kring att bolaget uppger att man nu implementerar en AI-strategi.

Inför Q3-rapporten hade ABG en vinstprognos på 3,41 kr för helåret 2023 och 3,71 kr för helåret 2024. I Q3 hade man en intäktsprognos på 118,2 mkr samt 141,5 mkr i Q4. Om prognosen för Q4 slår in innebär det att Ogunsen levererar rekordhöga intäkter i ett enskilt kvartal.

ABGs estimerade vinst per aktie för Q3 uppgick till 0,68 kr. För Q4 har de en prognos på 0,85 kr. Mina prognoser ligger lägre än ABGs i Q4. Jag skulle bli förvånad om Ogunsen levererar rekordhöga intäkter i nuvarande marknadsmiljö.

Min helårsprognos 2023 avseende resultatet per aktie uppgår till 3,33 kr. Skulle den prognosen bli verklighet handlas aktien till P/E 10,1, givet nuvarande aktiekurs på 33,50 kr. Då Ogunsen ofta delar ut i princip hela vinsten ser direktavkastningen väldigt aptitlig ut för 2024 för de som köper aktien idag.

Det är svårt att sia om utvecklingen för 2024 i den utmanande omvärldssituation som råder för tillfället. Kan Ogunsen leverera 3,00 kr i vinst per aktie nästa år handlas aktien till P/E 11,2. Det är inte så pjåkigt i en utmanande marknad. Frågan är dock om det är en för positiv syn eller inte. Det är en nivå jag tar avstamp ifrån och jag räknar som alltid med att jag kommer justera min syn löpande framöver.

Som sagt tycker jag att man håller uppe marginalen väl i ett säsongsmässigt svagt kvartal. Blir det inte värre än så här är jag väldigt nöjd. Vidare skulle jag som anges ovan dock inte bli förvånad om det blir sämre innan det blir bättre.

Jag har tidigare sagt att jag inte ska köpa fler aktier förrän kursen dippar till (åtminstone) under 30 kr. Kursen handlades förvisso under den nivå en sväng tidigare under hösten men jag vill gärna se vart utvecklingen tar vägen i närtid.

Levererar man i nivå med min gissning för 2024 känns inte aktien som något man behöver kasta sig över, inte enligt min åsikt i alla fall. Långsiktigt är min åsikt däremot att det kan vara intressant att plocka upp aktien kring nuvarande nivåer.

Något jag gillar är att man breddar sin marknadsnärvaro geografiskt. Det bör dels generera nya kunder framöver samtidigt som man kan genomföra cross-sales på befintliga kunder. För att Ogunsen ska leverera på en riktigt hög nivå igen krävs att det (i goda tider) höglönsamma rekryteringssegmentet tar betydligt bättre fart.

Bolaget uppger att Q4 har inletts i linje med de senaste kvartalen. Det är ungefär i linje med min statistik också. Oktober var årets hittills bästa månad när det kommer till nya rekryteringsannonser, medan november hittills ser ut att vara svagare. 

Ogunsen har en mycket stark finansiell ställning och man är ett cyklist bolag. Även om det kommer bli fortsatt utmanande är min tes att verksamheten kommer leverera på klart högre nivåer igen i framtiden.

En låg likviditet i aktien kombinerat med en svag informationsgivning gör dock att jag inte vill sätta mer än P/E 12-13 för Ogunsen. Baserat på min initiala prognos för 2024 ges därför inte någon särdeles stor kortsiktig uppsida i aktien.

2 comments:

 1. Fin genomgång. Håller med i det mesta. Man vill verkligen inte bygga massa buzz kring sig själva i alla fall med bristfälliga informationsgivningen. Tycker dock det snarare är bättre att räkna Ev/Ebit här med tanke på att man har nästan 20% av BV i kassa. Blir 6-7 kanske 2024?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack! Bra poäng med EV/EBIT. Håller med om att det är högst relevant, men jag var lite lat i mitt inlägg :) Mina estimat ligger nog dock lite närmare 8 än 7 på EV/EBIT 2024.

   Delete