Pages

Sunday 12 November 2023

How Google Works

Google (eller Alphabet som koncernen numera heter) är ett mycket intressant och framgångsrikt företag.

Jag läste nyligen ut boken ”How Google Works”. Det är en bok som gavs ut år 2015 och är skriven av Eric Schmidt och Jonathan Rosenberg, vilka båda har haft framträdande roller på Google. Boken är en intressant skildring av Google samt tillhandahåller tänkvärda tips för företagande och entreprenörskap i största allmänhet.

Konkret beskriver författarna och ger sina åsikter om bland annat Googles arbetssätt när det kommer till strategier och affärsplaner, hur man får medarbetare (och således även ett bolag) att växa och utvecklas, hur man kommunicerar på ett effektivt sätt etc.

Jag tycker att boken är läsvärd. Nedan har jag sammanställt lite anteckningar från när jag läste boken. Vissa delar är på engelska. Om du inte önskar läsa engelska meningar kan du skippa en del av nedan text 😊

 • Google grundades år 1998 i en studentkorridor på Stanford University av Larry Page och Sergey Brin
 • Sedan starten har bolagets huvudfokus alltid varit på slutanvändaren. Utgångspunkten har varit att så länge man tillhandahåller riktigt bra produkter och tjänster löser sig pengarna av sig självt senare
 • Larry och Sergey har alltid låtit sina anställda (vilka huvudsakligen är ingenjörer) få ha en stor frihet för att lyckas göra det omöjliga möjligt
 • Fokus har således inte sällan varit att anställa de bästa möjliga ingenjörerna och sedan hålla sig undan så att medarbetarna fullt ut kan fokusera på det som de är bäst på
 • Initialt var den stora draken och konkurrenten givetvis Microsoft. För att på riktigt kunna utmana Microsoft behövde Google skapa fantastiska produkter som slutanvändarna älskade
 • När man startar ett nytt företag eller drar igång ett nytt initiativ är kulturen det allra viktigaste. Som arbetssökande har många bolagskultur långt ned på listan över prioriterade saker, istället prioriteras t ex lön, möjligheten att jobba hemifrån
 • När väl en kultur har satt sig i väggarna är det svårt att ändra på kulturen
 • Google börsnoterades år 2004
 • Lyssna inte kategoriskt och rakt av på Hippos (= Highest Paid Person’s Opinions)
 • If you want something done, give the task to a busy person (detta då upptagna personer ofta är vana vid att jobba hårt och få saker gjorda)
 • Identifiera bolagets bästa medarbetare och bygg sedan team runt dem
 • It is what you learn after you know it all that counts
 • Establish a culture of YES. No is a signal that the company has lost its start-up verve, that it is has become “too corporate”. Saying yes is how things grow. Saying yes leads to new experiences, knowledge and wisdom etc
 • Blueprint for how to create an Internet Century success story: Bet on technical insight that help solve a big problem, optimise for scale (not for revenue), and let great products grow the market for everyone
 • Giving the customer what he wants is less important than giving him what he doesn’t yet know he wants
 • Henry Ford: “If I would have listened to the customers, I would have gone out looking for a faster horse”
 • If you want to do something big, it is not enough to just grow, you need to scale
 • Många bolag fokuserar för mycket på sina konkurrenter. If you focus on your competition, you will never deliver anything truly innovative. Det ska givetvis inte tolkas som att man helt ska ignorera sina konkurrenter, man ska bara inte följa och kopiera dem
 • When there is disruption in a market, there are two possible scenarios. If you are the incumbent, you can acquire, build, or ignore a disruptive challenger. Ignoring the challenger will work only for a short while. If you are the challenger, you need to invent a new product and building a business around it
 • En chefs viktigaste uppgift är att anställa den bästa möjliga personalen
 • Hiring well takes a lot of work and time. But it is the best investment you can make
 • Passionate people don’t use the P-word (= passion word). The P-word hence is a red flag in interviews. Passionate people instead live their passions
 • Passion är något man gör under lång tid och inte sällan är det något som också inkluderar misslyckande
 • Anyone who keep learning stays young. Anställ de smartaste personerna, inte för vad de kan utan för vad de inte kan. Personer som vill lära sig nya saker är bättre på att hantera förändringar etc
 • Anställ personer som är bättre än dig själv och som du kan lära dig något av
 • Anställ personer som har ett självdriv och är passionerade
 • Anställ inte personer som bara lever för att jobba. Viktigt att ha unika intressen, det gör dig mer intressant
 • Anställ endast när du har hittat en riktigt bra kandidat, annars låt det vara
 • It is the ultimate luxury to combine passion and contribution. It is also a very clear path to happiness
 • As a leader, it is best not to get lost in details you don’t understand. Lite istället på dina smarta medarbetare som förstår detaljerna
 • If everyone is thinking alike, then somebody isn’t thinking
 • Be interested in finding the best way, rather than having your own way
 • A bias for action is not only a positive force
 • If you want to change people’s behaviour, you need to touch their hearts, not just win an argument
 • Spend 80% of your time on 80% of your revenue
 • Many companies get the idea right, but their timing is off
 • Good news will be just as good tomorrow, but bad news will be worse. Börja därför alltid med att kommunicera negativa nyheter och skjut inte upp det
 • Många gånger måste man säga något 20 gånger innan det sjunker in hos mottagaren. ”Överkommunikation” är därför en viktig del i ledarrollen
 • Svara snabbt på mejl som du får. Det ökar sannolikheten att du får nya förfrågningar och får vara del av nya spännande ämnen och diskussioner
 • Skriv koncisa mejl och inkludera inte varken mer text eller mottagare än nödvändigt
 • Hantera mejlboxen enligt principen last in first out. Äldre mejl kanske har hunnit lösa sig ”av sig självt”
 • For something to be innovative; it needs to be new, surprising and radically useful
 • Don’t look for empty space and then be lonely. There is usually a reason the market is empty; It is not big enough to sustain a growing venture
 • If you want to create an environment of innovation, it is better to look for big markets with huge growth potential
 • People who join start-ups crave risk; it is part of what attracts them to the venture. But once a company gets past about 500 people it begins to attract more risk-averse employees
 • A lack of resources forces ingenuity
 • Gällande pågående projekt som inte utvecklas på önskvärt sätt är följande ett dåligt tillvägagångssätt: We have already invested millions, we can’t stop now
 • The very nature of mature companies is often to be risk-averse and to attack change like a body attacks an infection
 • Fråga in vad som kommer att hända om fem år. Fråga istället vad som skulle kunna hända om fem år. Det är viktigt att tänka stort

No comments:

Post a Comment