Pages

Friday 10 November 2023

New Wave: Q3 2023

Tidigare i veckan publicerade New Wave sin rapport för Q3 2023. Nedan ges en summering av rapporten samt min syn på aktien.

Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i New Wave. Siffrorna nedan avser Q3 2023 vs. Q3 2022 om inget annat anges.

 • Nettoomsättningen ökade med 5%
 • Rörelseresultatet minskade från 397,8 mkr till 381,1 mkr, där rörelsemarginalen landade på 16,3% (17,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,04 kr (2,29)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 173,3 mkr (-200,4)

Trots en utmanande marknad levererar New Wave den högsta nettoomsättningen någonsin i ett tredje kvartal. Utvecklingen har dock gynnats av positiva effekter från valutarörelser (4%) och förvärv (7%).

Utöver detta inkluderas följande intäkter av engångskaraktär: statligt elstöd (13,0 mkr) och en positiv resultateffekt i samband med förvärvet av Tenson (6,5 mkr). Den underliggande utvecklingen är således svagare än vad de redovisade siffrorna ger sken av.

På New Waves största marknad (USA) sjönk nettoomsättningen med 11%. I Sverige, bolagets näst största marknad, ökade intäkterna med 1%, drivet av bland annat förvärvet av Tenson.

Bruttovinstmarginalen minskade något (48,6% vs. 49,4% i jämförelsekvartalet), vilket förklaras av företagssegmentet och fjolårets förvärv av B.T.C. Activewear. Vidare bidrog den lägre bruttovinstmarginalen samt ökade kostnader för marknadsaktiviteter till det lägre rörelseresultatet.

Enligt mina justeringar landar rörelsemarginalen på 15,5% i Q3. Det är imponerande att New Wave återigen levererar över målsättningen på 15%. I en intervju med Affärsvärlden påtalade Torsten Jansson att utfallet gällande rörelsemarginalen var högre än han hade trott. Under de senaste tio kvartalen har rörelsemarginalen överstigit målet vid åtta tillfällen.

Till Affärsvärlden sa Torsten att det kan finnas fog att se över målnivån om bolaget fortsätter att stadigt leverera marginaler över 15%. Det skulle givetvis vara trevligt men som ett första steg tycker jag man ska satsa på att visa att 15% rörelsemarginal är görbart i den fortsatt mer utmanande marknadsmiljön.

Avslutande tankar

Givet nuvarande omvärldsutmaningar levererar New Wave en överlag solid rapport, även om den underliggande verksamheten inte är lika stark som de rapporterade siffrorna ger sken av. Bolaget fortsätter att ta marknadsandelar. Med en stark finansiell ställning, starka varumärken och ett välfyllt lager finns goda möjligheter att fortsätta utvecklas bättre än marknaden – både organiskt och via förvärv.

På tal om varulagret så fortsätter det att öka, där återigen ett rekordutfall noterades. Som Torsten ofta påminner om är storleken på varulagret en indikation om varthän intäkterna förväntas röra sig framöver. Som nedan bild visar finns en tydlig korrelation mellan storleken på intäkterna och varulagret. Vid utgången av Q3 uppgick varulagret i relation till nettoomsättningen på rullande 12 månader till 61%. Det är den högsta siffran jag har noterat i mitt Excel-ark.


Torsten skriver i VD-ordet att utvecklingen varit särskilt tuff i sportbranschen under kvartalet, där bolagets kunder har haft stora lager att beta av. Torstens bedömning är att situationen går åt rätt håll och att det är något som kan komma att gynna New Wave (med sitt stora lager) om 1-2 kvartal.

När börsen stängde i förrgår handlades aktien till 77,39 kr. Baserat på min prognos om vinst per aktie 2024 ger det ett P/E-tal på cirka 9. Det tycker jag är för lågt för New Wave. Som nämndes ovan har bolaget i åtta av de senaste tio kvartalen levererat över 15% rörelsemarginal.


Jag tycker det är dags för marknaden att våga tro (mer) på New Waves förmåga att leverera högre marginal jämfört med vad man har gjort historiskt. Kan bolaget fortsätta på det inslagna spåret gällande utvecklingen på senare tid tycker jag P/E 15 är motiverat för New Wave. Det skulle ge en motiverad kurs på knappt 130 kr.

Även om man vill anta ett mer konservativt tillvägagångssätt (t ex lägre motiverad värderingsmultipel och lägre antagna marginaler) tycker jag att det finns en god risk/reward på nuvarande kursnivåer.

Jag tänkte avsluta dagens inlägg med följande ord från Torsten: ”Orkar man lyfta blicken mer än ett kvartal känner jag mig trygg i att vi skall kunna leverera fortsatt god tillväxt”.

4 comments:

 1. Tycker överlag att rapporten var lite bättre än jag förväntat mig, trodde att dom skulle ha det tuffare under rådande omständigheter. Det var även kul att se att dom genererade positivt kassaflöde för perioden . Bör finnas bra synergier att få av förvärven han gjort även om det såklart kommer ta lite tid.

  Tillvissdel ogillar jag den ökande kapitalbildningen i varulagret, men det har ju visat sig att det varit bra hittills. Jag tror på New Wave och att torsten gör noga avvägningar och kloka beslut framgent oxå.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Torsten känns stabilt att ta rygg på. Det ska bli mycket spännande att fortsätta följa New Waves resa :)

   Delete
 2. Marknaden räknar med att konsumtionen minskar (minskad nettoomsättning i USA riskerar att fortsätta) och att en lågkonjuktur är på väg. Därför vågar man inte värdera upp New Wave heller antagligen. Det skall bli intressant att se vilka (om) förvärv görs inom närtid.

  ReplyDelete
 3. Jag har en fundering kring lager och bruttomarginalen, som har minskat samtidigt som fabrikpriserna i Kina och frakten har gått ner markant under 2023. Bolaget har ett lager motsvarande ett år COGS. Kan det vara så att vi ser 2022s lagerkostnader nu? Tyckte att Bruttomarginalen ökade mycket 2022 när andra bolag fick se inflation i sina inköpspriser. Om man använder FIFO för att räkna COGS, vilket jag inte vet. Är det någon som kan det här? Det skulle antyda lägre COGS 2024, och därmed kanske högre bruttomarginal.

  ReplyDelete