Pages

Thursday 16 November 2023

Raketech: Q3 2023

Igår presenterade Raketech sina siffror för Q3 2023.

Nedan följer en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Raketech.

 • Intäkterna ökade med 66% och summerades till de högsta någonsin
 • Justerat EBITDA ökade med 17%
 • Justerat rörelseresultat minskade från 2,9m EUR till 2,3m EUR

En solid leverans skönjs i en grumlig resultaträkning

Raketech levererade en imponerande organisk intäktstillväxt på 66%. På produktnivå ökade intäkterna från kasino med 89%, medan intäkterna från sportdelen sjönk med 3%. Strax över 55% av intäkterna utgjordes av så kallade upfront payments.

I min Excel-fil har jag lagt in data för Raketechs utveckling från och med Q1 2019. Enligt mitt Excel-blad har andelen intäkter som härstammar från upfront payments aldrig tidigare varit högre. Snittet för nyss nämnda parameter har från och med Q1 2019 till Q2 2023 uppgått till 38%. Q3 utgjorde det femte kvartalet i följd som upfront payments uppvisade sekventiellt ökande intäkter.

Utifrån ett geografiskt perspektiv växer regionen Rest of World (+104%) snabbast, följt av Norden (+59%). Andelen intäkter från Norden uppgår till 53% (51) i Q3. På rullande tolv månader är dock Rest of World den största intäktsregionen, vilket primärt är drivet av den starka utvecklingen för Casumba.

Sub-Affiliation var i Q3 det största segmentet för Raketech, vilket är första gången någonsin som segmentet är större än Affiliation Marketing. I Q3 2022 kom 67% från Affiliation Marketing. Motsvarande siffra i det gångna kvartalet var 44%. Då Affiliation Marketing har betydligt högre marginaler är detta skifte något som har satt press på marginalerna.

Den justerade EBITDA-marginalen sjönk från 37,1% till 26,1%. I absoluta tal noterades en ökning på 16,5%, således en klart lägre tillväxttakt jämfört med intäktsökningen.

Tittar man i resultaträkningen på raden “Depreciation and amortisation” så fortsätter detta (negativa) belopp att stiga i snabb takt, vilket är relaterat till förvärvskostnaden gällande Casumba. Detta bidrar till att rörelseresultatet minskar jämfört med Q3 2022.

Vidare försämras även finansnettot och sammantaget noteras en vinst per aktie på 0,02 euro, vilket är klart lägre än 0,05 euro i jämförelsekvartalet.

Svagare än väntat i USA och svårt att slå spelbolagen

Raketech uppvisade sjunkande intäkter i USA i Q3, både sekventiellt och year-over-year. Tyvärr har expansionen till USA inte renderat i en utveckling i linje med de förväntningar som fanns. Likt många andra spelrelaterade bolag kan USA-äventyren hittills beskrivas ha gått ifrån ambitioner ”När vi gräver guld i USA” till nuvarande situation ”När guldet blev till sand” (om man vill dra lite musikaliska anknytningar).

Bolaget skriver dock i rapporten att en ökad aktivitet noterades i slutet av kvartalet, vilket förvisso också är den tid då sportsäsongen i USA börjar kicka igång. Vidare uppger bolaget att den svagare utvecklingen härstammar från segmentet ”Advisory Business Area”.

Personligen är jag inget superstort fan av att tillhandahålla speltips, där intäkten bland annat utgörs av intäktsdelning på framgångsrika speltips. Som många gånger tidigare har uttryckts är det bättre att äga spelbolaget än att vara (en genomsnittlig) kund hos spelbolaget, givet att man vill maximera sina pengar.

Elefanten i rummet

Den stora elefanten i Raketech-rummet utgörs av tilläggsköpeskillingen i Casumba. När Casumba fortsätter att gå som tåget ökar den förväntade tilläggsköpeskillingen i rask takt. Vid utgången av Q3 2023 uppgick den förväntade tilläggsköpeskillingen till 46m EUR, vilket kan jämföras med 27m EUR vid samma period föregående år.

Det är självfallet positivt när ett förvärv utvecklas starkt. Däremot är det med en klump i magen som man följer utvecklingen av tilläggsköpeskillingen. Dessbättre kommer större delen av tilläggsköpeskillingen att fastställas i december, vilket gör att en del osäkerhet försvinner.

Den sista delen av tilläggsköpeskillingen kommer vara fastställd i juli 2024. Efter december 2023 bygger dock utvecklingen på vinstdelning, vilket skapar positivt kassaflöde till Raketech. Efter att de här olyckliga förvärvsvillkoren har spelats ut är det givetvis av yttersta vikt att Casumba fortsätter att leverera en solid utveckling – huruvida det blir så eller inte är en risk i investeringscaset.

I Q3-rapporten meddelades det att Casumba-grundarna kommer att vara kvar i koncernen, där de bland annat också kommer arbeta med nya tillväxtinitiativ för Raketech. Förhoppningsvis är grundarna fortsatt motiverade till att skapa värde framgent.

Av den just nu uppskattade tilläggsköpeskillingen planeras 17m betalas 2024, 9m 2025 och 20m 2026. För närvarande täcker det operationella kassaflödet, med förhållandevis god marginal, de tilläggsköpeskillingar som estimeras ska betalas under vart och ett av de tre följande åren. Det står också Raketech fritt att betala del av tilläggskillingen via aktier. Man har även kreditfacilitet att tillgå om så skulle önskas/behövas.

Personligen ser jag gärna att så mycket som möjligt betalas via likvida medel och utspädning av befintlig aktiestock (allt annat lika) således kan avstås ifrån. Förhoppningsvis kommer kassaflödet under de följande tre åren också att öka, vilket skapar mer utrymme att betala.

Vid utgången av Q3 2023 hade man också 15,3m EUR i likvida medel (6,1). Som en aktieinvesterare med ett alias som lyder ”The Dividend Story” kan man ju fråga sig hur det kommer bli med utdelningen nästa år. Givet nuvarande finansiella ställning, underliggande verksamhet och betalningsplan finns utrymme för en bibehållen utdelning nästa år. Vad som är mest rimligt att göra är dock en annan fråga.

Avslutande tankar

Raketechs intäkter kom in exakt i linje med min prognos. Lönsamheten kom däremot in lägre. Starten på Q4 har varit god, där intäkterna ökade med hela 54% i oktober och uppgick till 7,7m EUR (5,0).

Det är imponerande att följa bolagets intäktsutveckling. Inte minst är det glädjande att se att Sub-Affiliation och Affiliation Cloud utvecklas väl. Inom det spännande initiativet Affiliation Cloud (vilket är en SaaS-plattform) fortsätter antalet partners att öka i bra tempo. På rapportpresentationen igår nämnde bolaget att man i början av nästa år ämnar återkomma med en mer detaljerad uppdatering kring Affiliation Cloud.

I övrigt upprepade Raketech målnivån 23-25m EUR i EBITDA för 2023, ett nettokassaflöde på 13-15m EUR och intäkter som väntas överstiga tidigare målintervallet om 65-70m EUR. Min intäktsprognos för helåret 2023 ligger i skrivande stund närmare 80m EUR än 70m EUR. Fortsätter Raketech i det här tempot är det inte omöjligt att bolaget levererar 100m EUR i intäkter för första gången någonsin under 2024.

Ur ett värderingsperspektiv känns Raketech som ett relativt stökigt case för tillfället, något som sannolikt består ytterligare en tid. Huvudsakligen relaterat till Casumba. Givetvis vill man se att vinsten per aktie ökar när ett bolag växer med 66%.

Som en investerare i Raketech får man för det första (om man inte gjort det tidigare) nu acceptera de dåliga förvärvsvillkoren kring Casumba, sedan får man ställa sig in på att tilläggsköpeskillingen ska betalas under kommande tre år. Därefter behöver man företrädelsevis ha en tro på att Casumba även efter sommaren 2024 (dvs. när tilläggsköpeskillingen fullt ut har blivit fastställd) fortsätter att leverera på en tillfredsställande nivå.

Givet att man tror på detta är Raketech bland annat till följd av sitt starka kassaflöde, goda intäktsmomentum och en verksamhet som gynnas av strukturella långsiktiga trender en aktie som enligt mig ser intressant ut idag.

Ser man på aktien utifrån ett värderingsperspektiv där man fokuserar på P/FCF, FCF-yield och/eller EV/EBITDA är min åsikt att aktien handlas till en intressant risk/reward. Det är dock som sagt (i likhet med samtliga investeringar) inte ett case som saknar risker.

4 comments:

 1. Tack för analysen

  Försökte hitta en mer konkret beskriving av "Upfront payments". Vet du om man kan hitta den på någon annual report?

  Jag är inte heller riktigt tillfreds med Raketech, men det verkar som att marknaden fokuserar på fel problem: USA och Affiliation går segt. Casinofeber togs över av Raketech i början av 2023 och det vore väldigt oroveckande om det börjar vackla nu (andra speloperatörer som Betsson visat svaghet i Norden så det kan vara konjunkturellt). Affiliation i USA blir hela tiden försenad när ledningen säger att det här är bolagets "bread and butter".

  Är inte lika orolig över Casumbas earn-outs. Risken är bara att det blir en Holland av Japan. Då kan vi få allvarliga problem, men värderingen prissätter det. Bara att resten växer också.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack själv, kul att höra från dig igen :) Ja, utvecklingen i USA är långsammare än väntat och vad jag hade hoppats på. Hoppas det kan bli bättre där framöver.

   Gällande intäkterna har jag på bloggen tidigare skrivit följande:

   "De huvudsakliga ersättningsmodellerna är:

   Intäktsdelning (Q4 2021: 43% av koncerns intäkter): Raketech får del av det spelöverskott (NGR) som speloperatören erhåller när en new depositing customer (NDC) har hänvisats till speloperatören. Denna intäktsdelning gäller så länge spelaren är kund hos speloperatören

   Engångsintäkt (Q4 2021: 34% av koncerns intäkter): Vid så kallade Cost Per Acqusition-avtal (CPA) erhåller bolaget en fast engångsintäkt för varje NDC som Raketech hänvisar till en speloperatör. Detta är en intäktsmodell som framför allt används inom lead generation. Utöver detta återfinns även engångsersättningar i form av Cost Per Mille (CPM) och Cost Per Click (CPC). Ett CPM-avtal innebär att Raketech får ersättning för varje tusen visningar som sker av kundens innehåll på Raketechs webbplatser. Vid CPC-avtal erhåller Raketech ersättning utifrån antalet gånger som besökarna klickar på annonslänkar

   Fasta avgifter (Q4 2021: 17% av koncerns intäkter): Bolaget får en fast avgift från speloperatörer som önskar marknadsföra sig via någon av Raketechs hemsidor. Ofta kombineras ett avtal om fast avgift med ett CPA-avtal eller intäktsdelningsavtal

   Prenumerationsintäkter (Q4 2021: 6% av koncerns intäkter): I USA tillhandahåller Raketech några hemsidor som bygger på att erbjuda speltips. Dessa hemsidor tar bland annat betalt via prenumerationsupplägg

   Delete
 2. Tack DS, ska försöka vara här oftare. Och stort grattis till ditt nya liv. Finns inget bättre än att få jobba med nånting man verkligen älskar!
  Jag undrade varför ökar Upfront payments och WC samtidigt men godtar förklaringen vi fick i confcallen än så länge.
  Vågar du ge en uppskattning av vilken del av vinsten kommer från Casumba? VDn pratade om 70-80% marginal från oreglerade marknader, men cirka 40% EBITDA från Affiliation. Kan det vara så att Casumba har 70-80% marginal just nu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Stort tack! Intäktsmässigt kommer cirka 43% från Rest of World, varvid Casumba antas stå för en betydande del. De har pratat tidigare om att affiliation marketing har marginaler i häradet som du uppger. Vågar mig nog inte på en gissning men det är helt klart en viktig drivare framåt iaf :)

   Delete