Pages

Friday 24 November 2023

Summering av Prevas presentation på ABGs investerardagar

Igår presenterade Prevas VD Magnus Welén på ABGs investerardagar, vilka ägde rum den 22-23 november.

Nedan följer lite anteckningar från presentationen samt mina tankar.

 • Prevas är idag listat på Small Cap, men VD var tydlig med att målet är Mid Cap framöver
 • Flertalet megatrender gynnar den underliggande verksamheten, t ex automatisering, hållbarhet och digitalisering
 • Sammantaget inkluderar Prevas erbjudande ett tillhandahållande av avancerade produkter och lösningar, varav vissa visades upp (digitalt) på presentationen. Erbjudandet spänner över flera olika sektorer, t ex från industrisektorn till hälsosektorn
 • Prevas kunder är ofta ledande bolag inom sina nischer samt är också ofta aktiva på den globala marknaden, något som gör att Prevas efterfrågan styrs av utvecklingen på den globala marknaden
 • Prevas är aktiva på förvärvsfronten. VD nämnde att bolagen som förvärvas i regel får se både sina intäkter och sin lönsamhet förbättras när de har kommit in i Prevas-koncernen
 • Gällande marknadsefterfrågan påtalade VD att utvecklingen hittills i Q4 är i linje med situationen i Q3 samt att Prevas är agila i sitt arbetssätt när det kommer till att styra om sina resurser beroende på marknadens utveckling
 • VD lyfte också upp att flera insynspersoner har solida aktieinnehav
 • När det gäller eventuell prispress är det inget som Prevas har upplevt än så länge. Man har i regel också långsiktiga och stabila relationer med sina kunder
 • Ett fokusområde för 2024 är att öka närvaron i norra Sverige, där man på senare tid vunnit nya kunder
 • En annan tillväxtregion är Norge, där man bland annat aktivt letar förvärv
 • Huvudmålet för 2024 är att visa att Prevas är ett premiumbolag, vilket uppges ska visa sig exempelvis genom fortsatt god lönsamhet och kvalitativ tillväxt

Mina tankar

Prevas är ett av de senaste bolagen jag har köpt in till min aktieportfölj. I den längre analys som jag skrev om Prevas för ett tag sedan lyfte jag fram bolagets nya VD som ett osäkerhetsmoment. Som investerare skapas enligt mig allt som oftast ett osäkerhetsmoment när en ny VD kliver in, inte minst (som i fallet med Prevas) där en mycket framgångsrik VD ska ersättas.

Positivt i Prevas är att tidigare VD:n tagit plats i styrelsen och således är kvar i bolaget. Gällande Magnus Welén tycker jag att han växer för varje gång jag ser/lyssnar till honom. Jag tycker att han gjorde ett bra intryck på presentationen igår.

Jag tycker också att Prevas som bolag är något som växer i mina ögon. Man är inte den typiska mjukvaru-IT-konsulten. Jag tycker bolagets kundexponering och expertis är intressant och något som torde utgöra en solid långsiktig efterfrågan (även om utvecklingen kortsiktigt såklart kan variera).

Lyckas man med målet att bevisa att man trots tuffare tider kan bibehålla en god lönsamhetsnivå tycker jag att det absolut är något som borde trigga en multipelexpansion för aktien. Som tidigare nämnts har inte lönsamheten varit särdeles imponerande. Bevisbördan ligger därför på bolaget att visa att lönsamheten varaktigt har tagit sig till nya nivåer.

Det var intressant att VD:n lyfte fram ett bra insynsägande. Givet aktiekursens skrala utveckling jämfört med årets tidigare toppnoteringar har jag funderat lite på varför det inte har dykt upp ett endaste insynsköp i Prevas under andra halvåret i år. Kanske finns det en rimlig ”positiv” förklaring, t ex förvärvsdiskussioner? Om inte, skulle jag gärna se att insynspersoner köper aktier när kursen är pressad – givet att man långsiktigt tror på bolaget.

Jag vet inte hur många aktier VD Magnus äger i Prevas. Den uppgiften framgår inte (åtminstone inte vad jag har hittat) på bolagets hemsida. Enligt Finansinspektionens insynsregister har Magnus från och med 29 juli 2021 vid två tillfällen redovisat köp av teckningsoptioner samt att han har rapporterat en försäljning där han avyttrade 1 300 aktier (2022).

No comments:

Post a Comment