Pages

Tuesday 28 November 2023

Utdelningsprognos 2024 – Del 2 av 7

Jag tänkte nu under en serie inlägg presentera min utdelningsprognos för 2024.

Viktigt att ha i åtanke är att detta baseras på en ögonblicksbild utifrån hur portfölj ser ut i skrivande stund samt mina gissningar om respektive portföljinnehavs utdelningsnivå 2024. Jag kommer redogöra för ett basscenario och ett glädjescenario när jag presenterar min utdelningsprognos.

Jag vill (givetvis) inte gärna se att bolagens utdelningsbesked kommer in lägre än mina förväntningar, varpå jag ibland hellre kan lägga mig lite lägre – t ex om jag är 50/50 kring om ett bolag väntas dela ut 5,00 kr eller 5,25 kr, då väljer oftast hellre att inkludera 5,00 kr i min basprognos. Det är en generell princip, vilken det dock kommer finnas några undantag till.

Portföljen består för närvarande av 19 innehav. I vart och ett av de fem första inläggen kommer tre bolag att presenteras. I det sjätte inlägget kommer fyra innehav att presenteras. I inlägg nummer sju ges jag min utdelningsprognos för 2024.

DUNI: Utdelningen för 2023 uppgår till 3,00 kr per aktie. Dunis utdelningspolicy stipulerar att minst 40% av resultatet efter skatt ska skiftas ut till aktieägarna. Enligt min vinstprognos kommer Duni att dela ut 3,70 kr per aktier 2024, givet att man följer miniminivån i sin utdelningspolicy. Nyss nämnda siffra blir därför vad jag lägger in i mitt basscenario. Bolaget har dock en stark finansiell ställning och jag tror att utdelningen kommer in högre än mitt basscenario. I mitt glädjescenario lägger jag inte 5,00 kr i utdelning per aktie.

EVOLUTION: EVOs utdelningspolicy säger att 50% av vinsten efter skatt ska delas ut. Enligt min prognos landar EVOs vinst per aktie på 4,98 euro i år. Hälften av det blir 2,49 euro, vilket är det belopp som jag lägger in i mitt basscenario. I mitt glädjescenario har jag lagt in att EVO kommer dela ut 2,60 euro per aktie.

G5 ENTERTAINMENT: I år har G5 skiftat ut 8,00 kr per aktie. Man har en stark finansiell ställning. Jag har tidigare pratat om att jag har ett icke-övertygande track-record när det kommer till spelbolag. Jag tänkte därför fatta mig kort här. Som basscenario har jag lagt in 8,50 kr i utdelning. I senaste avsnittet av Kvalitetsaktiepodden pratade Ola om en utdelning som kan komma in på 10,00 kr, vilket därmed få bli min glädjeprognos.

No comments:

Post a Comment