Pages

Wednesday 29 November 2023

Utdelningsprognos 2024 – Del 3 av 7

Jag tänkte nu under en serie inlägg presentera min utdelningsprognos för 2024.

Viktigt att ha i åtanke är att detta baseras på en ögonblicksbild utifrån hur portfölj ser ut i skrivande stund samt mina gissningar om respektive portföljinnehavs utdelningsnivå 2024. Jag kommer redogöra för ett basscenario och ett glädjescenario när jag presenterar min utdelningsprognos.

Jag vill (givetvis) inte gärna se att bolagens utdelningsbesked kommer in lägre än mina förväntningar, varpå jag ibland hellre kan lägga mig lite lägre – t ex om jag är 50/50 kring om ett bolag väntas dela ut 5,00 kr eller 5,25 kr, då väljer oftast hellre att inkludera 5,00 kr i min basprognos. Det är en generell princip, vilken det dock kommer finnas några undantag till.

Portföljen består för närvarande av 19 innehav. I vart och ett av de fem första inläggen kommer tre bolag att presenteras. I det sjätte inlägget kommer fyra innehav att presenteras. I inlägg nummer sju ges jag min utdelningsprognos för 2024.

HANDELSBANKEN: Under innevarande år har Handelsbanken delat ut 8,00 kr per aktie, varav 2,50 kr avser extrautdelning. Bolaget har en urstark finansiell ställning och man kan skifta ut klart mer än 8,00 kr per aktie. Givet bolagets konservativa hållning är frågan hur mycket de väljer att skifta ut.

Om ingen form av (utdelningsbegränsande) extern påtryckning framhäver annat skulle jag bli ytterst 
förvånad om utdelningen inte minst är 8,00 kr även i år. Givet hur resultatutvecklingen har gynnats av den snabba ränteuppgången tycker jag också att det skulle vara förvånande om man inte höjer utdelningen jämfört med 2023.

Vill Handelsbanken fortsätta på ett konservativt spår skulle ett möjligt scenario vara att man skiftar ut 6,00 kr i ordinarie utdelning per aktie och sedan återigen delar ut 2,50 kr i extrautdelning. Det ger en total utdelning på 8,50 kr per aktie, vilket kommer vara den utdelningsnivå som jag lägger in i mitt basscenario.

I mitt glädjescenario lägger jag inte 10,00 kr i utdelning, varav 4,00 kr avser extrautdelning.

INVESTOR: Under 2023 delade Investor ut 4,40 kr per aktie till sina aktieägare. Bolaget har en bra utdelningshistorik och jag räknar med att utdelningen kommer att höjas även 2024. I mitt basscenario har jag lagt in 4,70 kr per aktie. I mitt glädjescenario har jag lagt in 4,85 kr, vilket motsvarar en utdelningstillväxt på cirka 10%.

INWIDO: Under 2023 har Inwido delat ut 6,50 kr per aktie. Utdelningspolicyn stipulerar att cirka 50% av resultatet ska skiftas ut till aktieägarna i form av utdelning. Min prognos om vinst per aktie 2023 uppgår till 12,47 kr, vilket skulle innebära en utdelning (om bolaget håller sig till utdelningspolicyn) på cirka 6,25 kr. Givet den ökade osäkerheten kring den kortsiktiga efterfrågan på Inwidos produkter och tjänster väljer jag att lägga in 6,00 kr i utdelning i mitt basscenario. I glädjescenariot lägger jag in 6,30 kr per aktie.

4 comments:

 1. Hej, jag tycker att bankerna bara måste skifta ut en stor del nästa år, hur höga skyddsvallar behöver dom utöver myndighetskravet? Det känns som alla bankerna är för konservativa. Endast SEB som återköper aktier av de svenska bankerna dessutom, det är en bra sak som fler borde ta efter!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej! Jag håller med om att det bör gå att få ut mer kapital samt att fler borde följa SEBs och Nordeas återköpsexempel. För Swedbanks del tror jag det blir bättre fart på utskiftningen när beslut om böter i USA är fastställt. Handelsbanken är...Handelsbanken :) Jag hoppas att Lundberg kan bjuda på ett återköpsprogram i Handelsbanken, det skulle sitta mycket fint :)

   Delete
 2. Intressant trio. Bankerna är som ni båda skriver väldigt konservativa och Lundberg själv är inte heller en påhejare av utdelningshöjningar. Investor och Inwido är möjliga höjdare tror jag och Inwidoförvärvet Sidey verkar generera bra och får hoppas att det kan bära till fler utdelningshöjningar :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Riktigt intressant förvärv av Inwido. Skulle vara fint om de kunna bjuda på ett till förvärv innan årsskiftet eller i Q1 2024 :)

   Delete