Pages

Thursday 30 November 2023

Utdelningsprognos 2024 – Del 4 av 7

Jag tänkte nu under en serie inlägg presentera min utdelningsprognos för 2024.

Viktigt att ha i åtanke är att detta baseras på en ögonblicksbild utifrån hur portfölj ser ut i skrivande stund samt mina gissningar om respektive portföljinnehavs utdelningsnivå 2024. Jag kommer redogöra för ett basscenario och ett glädjescenario när jag presenterar min utdelningsprognos.

Jag vill (givetvis) inte gärna se att bolagens utdelningsbesked kommer in lägre än mina förväntningar, varpå jag ibland hellre kan lägga mig lite lägre – t ex om jag är 50/50 kring om ett bolag väntas dela ut 5,00 kr eller 5,25 kr, då väljer oftast hellre att inkludera 5,00 kr i min basprognos. Det är en generell princip, vilken det dock kommer finnas några undantag till.

Portföljen består för närvarande av 19 innehav. I vart och ett av de fem första inläggen kommer tre bolag att presenteras. I det sjätte inlägget kommer fyra innehav att presenteras. I inlägg nummer sju ges jag min utdelningsprognos för 2024.

ITAB: Under innevarande år har ITAB skiftat ut 0,50 kr per aktie i utdelning. Man har under hösten också lanserat ett aktieåterköpsprogram. Något som (allt annat lika) äter av potentiella utdelningspengar. Mitt basscenario är därför att ITAB kommer att lämna utdelningen oförändrad. I glädjescenariot har jag antagit 0,60 kr per aktie i utdelning.

LUNDBERGS: Investmentbolaget Lundbergs är nu inne i en trend där man höjer utdelningen med 0,25 kr per aktie och år. Både i mitt bas- och glädjescenario har jag därför lagt in en utdelning på 4,25 kr per aktie. Utdelningen 2023 uppgick till 4,00 kr per aktie.

NEW WAVE: Under 2023 har New Wave skiftat ut 3,25 kr per aktie i utdelning. Bolaget har en god finansiell ställning och mitt utgångsscenario är att man kommer behålla utdelningen på samma nivå 2024, detta till trots att jag räknar med en lägre vinst 2023 jämfört med 2022. Som glädjescenario lägger jag inte 3,50 kr per aktie i utdelning.

No comments:

Post a Comment