Pages

Friday 1 December 2023

Utdelningsprognos 2024 – Del 5 av 7

Jag tänkte nu under en serie inlägg presentera min utdelningsprognos för 2024.

Viktigt att ha i åtanke är att detta baseras på en ögonblicksbild utifrån hur portfölj ser ut i skrivande stund samt mina gissningar om respektive portföljinnehavs utdelningsnivå 2024. Jag kommer redogöra för ett basscenario och ett glädjescenario när jag presenterar min utdelningsprognos.

Jag vill (givetvis) inte gärna se att bolagens utdelningsbesked kommer in lägre än mina förväntningar, varpå jag ibland hellre kan lägga mig lite lägre – t ex om jag är 50/50 kring om ett bolag väntas dela ut 5,00 kr eller 5,25 kr, då väljer oftast hellre att inkludera 5,00 kr i min basprognos. Det är en generell princip, vilken det dock kommer finnas några undantag till.

Portföljen består för närvarande av 19 innehav. I vart och ett av de fem första inläggen kommer tre bolag att presenteras. I det sjätte inlägget kommer fyra innehav att presenteras. I inlägg nummer sju ges jag min utdelningsprognos för 2024.

NEOBO: Givet utmaningarna och omständigheterna som råder inom fastighetssektorn utgår jag ifrån att Neobo inte kommer dela ut några pengar nästa år. Denna tes gäller både i mitt bas- och glädjescenario.

NORDIC PAPER: Nordic Paper drog till med en riktig fin utdelning i år när man delade 4,65 kr per aktie. Det var betydligt mer än vad jag hade gissat på. Givet bolagets större pågående investering känns utdelningsprognosen extra osäker för kommande år. I mitt basscenario har jag lagt in 3,50 kr i utdelning. I glädjescenariot har jag lagt in 4,50 kr.

OGUNSEN: I år har Ogunsen delat ut 4,50 kr per aktie. Detta efter att 2022 blev ett rekordår för bolaget. Utvecklingen är klart sämre i år och det kommer definitivt att bli utdelningssänkning nästa år. Ogunsen har flertalet gånger skiftat ut i princip hela vinsten. Jag tror att man fortsätter med detta upplägg. I mitt basscenario har jag lagt in 3,25 kr per aktie, vilket kan ställas i relation till min prognos om en helårsvinst på 3,33 kr per aktie. Når man min vinstprognos tror jag utdelningen överstiger 3,25 kr. Hursomhelst, i mitt glädjescenario har jag lagt in 3,35 kr i utdelning.

2 comments:

  1. Det skall bli spännande vad Nordic Paper skall hitta på.

    ReplyDelete