Pages

Saturday 2 December 2023

Utdelningsprognos 2024 – Del 6 av 7

Jag tänkte nu under en serie inlägg presentera min utdelningsprognos för 2024.

Viktigt att ha i åtanke är att detta baseras på en ögonblicksbild utifrån hur portfölj ser ut i skrivande stund samt mina gissningar om respektive portföljinnehavs utdelningsnivå 2024. Jag kommer redogöra för ett basscenario och ett glädjescenario när jag presenterar min utdelningsprognos.

Jag vill (givetvis) inte gärna se att bolagens utdelningsbesked kommer in lägre än mina förväntningar, varpå jag ibland hellre kan lägga mig lite lägre – t ex om jag är 50/50 kring om ett bolag väntas dela ut 5,00 kr eller 5,25 kr, då väljer oftast hellre att inkludera 5,00 kr i min basprognos. Det är en generell princip, vilken det dock kommer finnas några undantag till.

Portföljen består för närvarande av 19 innehav. I vart och ett av de fem första inläggen kommer tre bolag att presenteras. I det sjätte inlägget kommer fyra innehav att presenteras. I inlägg nummer sju ges jag min utdelningsprognos för 2024.

PEAB: Under 2023 har Peab delat ut 4,00 kr per aktie. Utdelningspolicyn säger att minst 50% av vinsten efter skatt ska delas ut. Den bistrare omvärldsmiljön har satt en ökad press på såväl bolagets verksamhetsutveckling som finansiella ställning. Jag räknar med att Peab sänker utdelningen till våren. I mitt basscenario har jag lagt in 2,25 kr per aktie. Jag har i min prognos exkluderat engångseffekten som bolaget tagit upp gällande skiljedomsförfarandet avseende Mall of Scandinavia. I mitt glädjescenario har jag lagt in 2,50 kr per aktie.

PREVAS: Min vinstprognos för Prevas uppgår till 9,64 kr. Bolagets utdelningspolicy kommunicerar att 40-60% av vinsten ska delas ut till aktieägarna. Skulle 40% delas ut innebär det en utdelning på 3,86 kr. Jag väljer därför att lägga in 3,85 kr i mitt basscenario. Under innevarande år har 4,50 kr per aktie delats ut till aktieägarna. Jag tror inte att Prevas kommer sänka utdelningen men jag lägger ändå in ett lägre belopp i mitt basscenario. Skulle man dela ut 60% av min estimerade vinst landar utdelningen på 5,78 kr. Jag tror inte att man kommer dela ut så mycket, varpå jag väljer att lägga in 5,50 kr i utdelning per aktie i mitt glädjescenario.

PROACT IT: ABG har en utdelningsprognos på 1,75 kr per aktie, vilket utgör en nedgång från årets 1,85 kr. Jag lägger in ABGs estimat som mitt basscenario och 1,90 kr i mitt glädjescenario.

RAKETECH: Under 2023 betalade Raketech ut utdelning för första gången. Aktieägarna fick då 0,094 euro per aktie. Som bekant kommer bolaget att betala en hel del köpeskilling under de kommande tre åren. Detta gör nästa års utdelningsbesked mer osäkert. Nuvarande finansiella ställning och underliggande verksamhet möjliggör dock att köpeskilling betalas som planerat och att utdelningen hålls oförändrad 2024. Det finns enligt mig rationalitet i att inte dela ut några pengar nästa år. Men känns också lite märkligt om man inte delar ut endast ett år efter att man för första gången någonsin delade ut.

Jag har tidigare skrivit att jag hellre väljer att inkludera ett lägre estimat i min utdelningsprognos om jag är särskilt osäker på utfallet. I det här fallet gör jag dock ett undantag. Med viss nervositet lägger jag in 0,094 euro per aktie i utdelning även 2024. Glädjescenariot sätts till 0,10 euro per aktie. Enligt Pensers senaste analysuppdatering (från november 2023) uppgår deras utdelningsestimat till 0,12 euro per aktie.No comments:

Post a Comment