Pages

Tuesday 19 December 2023

Intervju med Raketechs VD i Penserpodden

I förra veckans avsnitt av Penserpodden inkluderades en intervju med Raketechs VD Oskar Mühlbach. Det var en lyssningsvärd intervju, där delar av den summeras nedan.

Intervjun inleddes med en kort beskrivning av Raketech, dess plats i värdekedjan och deras tre olika affärsområden (= Affiliation marketing, Sub-affiliation och Betting tips and subscription income). Det redogjordes också generellt om vad affiliation är för något och varför det är något som lämpar sig väl för spelmarknaden (= t ex generiska produkter och låg grad av lojalitet).

Större marknader för Raketech är (utan inbördes ordning): Sverige, Norge, Finland, Italien, Spanien, Portugal, Japan, Indien samt Latinamerika och USA. Utöver det har man en mindre närvaro på ytterligare ett gäng marknader.

Affiliation marketing är bolagets bread-and-butter affär. Detta är ett höglönsamt affärsområde, där marginalerna ofta ligger kring 80% men kan nå ända upp till 90% om det är riktigt starka varumärken. I bolagets tillgångsportfölj hittas exempelvis hemsidorna Casinofeber och TV-matchen.

Sub-affiliation är ett affärsområde där bolaget låter externa aktörer använda Raketechs infrastruktur etc. Affärsområdet delas in i de två undersegmenten Networks och Affiliation Clou. Intäkter från Networks har varit en primär tillväxtdrivare för Raketech i år. Intäkterna från Networks är dock mindre sticky jämfört med intäkter som härstammar från Affiliation Cloud. Detta då verksamheten inom Networks generellt är mer kampanj- och eventdriven.

Affiliation Cloud växer snabbt. Här är intäkterna mer hållbara och relationerna långsiktiga. Ambitionen är att Affiliation Cloud ska ha en årlig run-rate på 10m euro i intäkter i december 2024. Raketech ämnar återkomma och ge mer detaljerad information kring utvecklingen för Affiliation Cloud under det första halvåret 2024.

Jämfört med affiliation marketing är marginalerna signifikant lägre och volymerna högre inom sub-affiliation. Däremot är även risken lägre inom sub-affiliation.

Oskar påtalade i intervjun att det för många operatörer är utmanande att själva ansvara för hela marknadsföringsprocessen, bland annat utifrån ett regulatoriskt hänseende. Affiliates utgör överlag en naturlig del för operatörer när det kommer till många marknadsföringssatsningar.

Enligt Oskar ser han inte framför sig att spelmarknaden ska verka på något annat sätt än andra typiska affiliate-marknader, såsom exempelvis marknaden för flygresor. De allra flesta som ska boka flygbiljetter använder sig av aggregatorhemsidor när de ska boka sina flygbiljetter. Flygbiljetter är likt spelsektorn produkter som präglas av att vara generiska.

Ju mer och striktare regleringar som tillämpas på spelmarknaden, desto mer ökar komplexiteten för operatörerna. Detta gör att marknadsföring via affiliation blir mer attraktiv, då en seriös affiliate-aktör hanterar de regulatoriska kraven.

Casumba är del av affiliation marketing. Casumba består av ett par olika tillgångar/hemsidor, vilka samtliga återfinns i Japan. Casumba är som bekant ett förvärv som Raketech har genomfört, där tilläggsköpeskilling kommer att betalas ut under kommande tre år. Under inledningen av innevarande år har Casumba haft en särskilt stark utveckling, där Oskar poängterade att samtliga stjärnor stod rätt. Man ser en fortsatt god utveckling för Casumba, även om momentum minskat något senare under året.

Oskar är väldigt nöjd med förvärvet av Casumba. Han försvarade också betalningsvillkoren förknippade med förvärvet, där man betalade en liten kostnad vid förvärvstillfället (något man valde och önskade, detta då osäkerheten var stor). Man ville istället ge Casumba incitament att växa affären över tid. Raketech har möjlighet att betala 25% av tilläggsköpeskillingen i aktier, beslutet är upp till Raketech att fatta.

Enligt Raketechs guidning som gjordes i samband med Q3-rapporten kommer cirka 46m euro att betalas i ackumulerad tilläggsköpeskilling under de kommande tre åren (tilläggsköpeskillingen är dock inte helt fastställd än). Vidare stipulerar bolagets guidning att man kommer erhålla 23-25m euro i EBITDA 2023, där Oskar i intervjun nämnde att enda ”läckaget” från EBITDA i princip härrör tilläggsköpeskillingar / förvärv.

Kommande tre år ska man enligt guidningen således betala cirka 46m euro i tilläggsköpeskillingar, medan man har cirka 69-75m euro i inkommande kassaflöde. Detta givet att ingen varken någon positiv eller negativ tillväxt uppvisas under perioden. Förutom att betala tilläggsköpeskillingar kommunicerade Oskar att man har finansiellt utrymme att betala ut utdelning samt genomföra förvärv.

I framtiden ser Oskar framför sig en väldigt stor marknad. Där det finns några fåtal stora affiliate-bolag med starka tillgångar samt 1-3 aggregators – förhoppningsvis är Affiliation Cloud en av dessa.

Kort kommentar från mig

Det var som sagt en intressant intervju. Som en investerare som inte tackar nej till utdelningar var det extra välkommet att Oskar själv poängterade att kassaflödet också räcker till att betala ut utdelningar, och inte endast tilläggsköpeskillingar. Kollar man i kassaflödesanalysen var uttalandet givetvis ingen överraskning, men det är ändå positivt när bolaget själva påtalar det.

Oskar försvarade förvisso förvärvsvillkoren kring Casumba, men personligen ser jag gärna att de agerar på annat sätt framöver. Som en investerare i Raketech krävs nu att man tror på en fortsatt solid utveckling för Casumba. Gör man det och allmänt tror på Raketech är nuvarande värdering, sett till kassaflöde, väldigt attraktiv enligt min mening.

Jag äger aktier i Raketech och är inte främmande för att köpa fler aktier. Givet en fortsatt god underliggande utveckling är min tes att attraktiviteten kring aktien kan stiga i takt med att tilläggsköpeskillingen betas av (och är fullt ut fastställd). Jag ser också mycket fram emot att fortsätta följa utvecklingen för Affiliation Cloud.

2 comments:

 1. Jag tycker att Betssons dom har visat att sektorn inte är så lönsamt som bolagens rapporter visar. Dvs, vinsterna kommer i stort sett från specifika kunder, som oftast har grova spelproblem, i framförallt oreglerade marknader. Också signifikativt att många bolag förlorar pengar i världens storsta reglerade marknad USA, se Kindred.
  Det här gör mig orolig även för Raketech. Förra året fanns ett fall i Japan där en kommunal anställd förskindrade pengar och förlorade dem i online betting. Online betting är förbjudet i Japan. Operatörerna ersatte förlusterna direkt till kommunen men det skapade en debatt om hurudvida regeringen borde agera mer kraftfullt mot utländska spelsiter som lockar Japanska kunder.
  Jag gillar affilate verksamheten som i sin grund är digital marknadsföring, men har minskat rejält min position i Betsson.
  Allt Better Collective gått som tåget visar också att risk management är nykeln om man investerar i den här sektorn: det finns pengar av bra "kvalitet" men man måste vara försiktigt med riskerna.
  Generellt tycker jag att strategin ska vara att investera just när marknaden blir orolig över riskerna och sälja när den blir mer optimistisk. Betssons dom och dess belopp kom för min del lika oväntat som de enorma holländska vinsterna man plockade innan regleringen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack för din kommentar och intressanta tankar. Tror din strategi är klok :)

   Delete