Pages

Friday 15 December 2023

Pengars psykologi

Jag läste nyligen ut boken ”Pengars Psykologi”. Det var en bok jag fann mycket läs- och tänkvärd. Boken, som är skriven av Morgan Housel, bjuder på flera tidlösa och kloka tankar. Nedan följer exempel på saker från boken jag fann intressanta.

Aktierelaterade investeringar är unika i sitt slag utifrån perspektivet att personer helt utan ”relevant” utbildning kan prestera signifikant bättre än personer med mycket bättre och relevanta utbildningar. Detta fenomen är något som inte inträffar i särskilt många branscher. Ponera att du behöver opereras, då önskar sig nog de flesta att operationen genomförs av en välutbildad läkare istället för någon med en helt annan utbildning.

Ovanstående fenomen på aktiemarknaden har dels att göra med tur men också att privatekonomisk framgång inte är en exakt vetenskap utan snarare ett resultat av en persons vanor och beteenden – varav det sistnämnda är något som författaren kallar för pengars psykologi.

På tal om tur och risk så är det något som är svårt att mäta och svårt att acceptera, det är därför ofta något som förbises. Man tenderar ofta att se andras misslyckanden som något som beror på dåligt fattade beslut medan sina egna misslyckanden ser man ofta som en konsekvens av att haft otur.

Alla går igenom livet med sin egen uppfattning kring attityder till pengar och förmögenhet. Det som verkar rimligt för en person kan verka orimligt för en annan. Undersökningar tyder på att enskilda investerares vilja att bära risk beror på personliga erfarenheter – inte på intelligens eller utbildning.

Framgång är en usel lärare. Den får smarta människor att tro att de aldrig kan förlora. Ju mer extremt någons resultat är, desto mindre sannolikt är det att du kan använda lärdomarna i ditt eget liv. När man har byggt upp något är det viktigt att känna man har tillräckligt. Det är inte rationellt att förlora det man har byggt upp i jakten på att få ännu mer (när det inte ens är något man behöver).

Det finns ingen anledning att riskera det du har och behöver för att få det du inte har och inte behöver. Det är många saker som inte är värda att riskera, oavsett hur stor den potentiella vinsten är.

Den svåraste privatekonomiska färdigheten är att sluta få målet att flytta på sig (= man måste kunna vara nöjd). Gällande jämförelse med andra: Det enda sättet att vinna är att inte vara med i statusspelet. Acceptera istället att du kanske har uppnått en nivå som är tillräcklig, även om vissa andra har mer.

Bra investeringar handlar inte nödvändigtvis om att fatta bra beslut. Det handlar om att inte göra bort sig. Bra investeringar handlar inte heller nödvändigtvis om att få den högsta avkastningen, eftersom de högsta avkastningarna ofta tenderar att vara turliga utfall som är svåra att upprepa. Istället handlar investeringar om att erhålla en tillfredsställande avkastning som kan bibehållas/upprepas under en så lång tid som möjligt.

Att tjäna pengar är en sak. Att behålla dem är en annan. Det krävs olika färdigheter för att tjäna pengar och att sedan behålla dem. Att behålla sina pengar kräver ödmjukhet och en insikt om att det du har byggt upp kan ha varit en konsekvens av att ha haft tur. Det är inte givet att du kan återupprepa bedriften om du skulle förlora alla pengar.

No comments:

Post a Comment