Pages

Tuesday 13 February 2024

Albert Einstein

Albert Einstein. Det är en person vars upptäckter bidrog till att verkligheten kom att betraktas på ett nytt sätt.

Jag läste nyligen ut Walter Isaacsons bok om Albert Einstein. I detta inlägg redogör jag för de anteckningar jag gjorde när jag läste boken. Sammantaget tycker jag att det var en intressant och bra bok. Däremot tycker jag stundvis att den var lite för avancerad för mig när det spenderades en hel del tid på att redogöra för specifika teorier. Fysik är inte direkt det enklaste man kan ägna sig åt 😊

Hursomhelst, Einsteins andra son Eduard frågade en gång varför Einstein var så känd. Han svarade då ”När en blind skalbagge kryper över en svängd trädgrens yta lägger den inte märke till att vägen längs vilken den krupit faktiskt kröktes”. Han tillade också att han hade haft turen att lägga märke till det som skalbaggen missade.

Nedan följer nu mina anteckningar:

På båda sina föräldrars sida härstammade Einstein från judiska köpmän och försäljare i sydvästra Tyskland. Alberts pappa Hermann uppvisade en märkbar talang för matematik. När Hermann var 29 år gifte han sig med den 11 år yngre Pauline.

Den 14 mars 1879 födde paret sitt första barn – Albert Einstein. Två år sedan föddes Einsteins lillasyster Maria. De hade då flyttat från Einsteins födelseort Ulm till München.

Det tog tid för Einstein att lära sig prata. Hans familj betraktade honom till följd av detta som ”nästan efterbliven”. Han hade enligt uppgift så svårt med språket att de som kände honom var rädda att han aldrig skulle lära sig prata. Vissa påstår att detta är en skröna och en överdriven beskrivning, då Einstein började använda ord strax efter att han hade fyllt två år.

Einstein visade stort intresse för musik, inte minst Mozarts musik. Musiken hjälpte honom också att tänka. Han började i en katolsk skola, där han av 37 elever var den enda som var jude. Detta i en tid då antisemitismen var vida spridd. Han kände ett utanförskap i skolan, vilket sedan uppgetts ha följt honom genom livet.

När han var 9 år gammal började han strikt följa judisk sedelära, något som inte hans övriga familj gjorde. I lågstadiet hade han bäst betyg av alla. Generellt hade han goda betyg genom skolåren. Hans föräldrar köpte ofta skolböckerna på sommaren innan terminen hade börjat, så att Einstein kunde lära sig teorier etc.

När han var 13 år läste Albert många tunga böcker, inom exempelvis filosofi och matematik. Genom att läsa många populärvetenskapliga böcker landade han i att det som berättades i bibeln inte kunde vara sant. Efter det kom han att undvika religiösa ritualer resten av livet. Han anammade också en allmän skepsis mot auktoriteter.

Einsteins sökande efter sanning och förståelse började år 1895 när han som 16-åring föreställde sig hur det skulle vara att cykla jämsides med en ljusstråle. I allmänhet föredrog han att tänka i bilder. En av hans styrkor som tänkare var att han både ville och kunde stänga ute alla störningsmoment.

När han var 16 år lämnade Einstein Tyskland. Han flyttade då till norra Italien. Detta medförde också att han hoppade av gymnasiet. Hade han stannat ett år till i Tyskland skulle han ha kallats in till militärtjänstgöring, något som han verkligen inte ville. När han var 16 år skrev han också sin första essä om teoretisk fysik.

År 1896 avsade han sig sitt tyska medborgarskap, detta som en följd av hans förakt mot landets auktoritära skolor och militära atmosfär. Efter att ha spenderat ett år med att läsa in kurser för att komma in på Polytekniska Högskolan i Zürich började han på nyss nämnda skola år 1896, en skola som då hade 841 studenter.

Einstein blev förälskad i serbiskan Mileva Marić, vilket var den enda kvinnan i hans fysikklass. Marić hjälpte bland annat till med att kontrollera matematiken i Einsteins uppsatser. Einsteins föräldrar gillade inte att han var tillsammans med Marić. Inte för att hon var serbisk eller att hon inte var jude, det verkade istället ha handlat om att hon t ex var tre år äldre än Albert, att hon haltade och att hon ansågs ha ett alldagligt utseende.

År 1900 tog han examen. Einstein var den enda i sin klass som gick ut Polytekniska Högskolan och som inte blev erbjuden ett jobb. Det var bland annat på grund av hans attityd mot auktoriteter och att han hade missat flera föreläsningar inom vissa ämnen.

År 1901 blev Einstein schweizisk medborgare. Trots sin tidigare inställning till militären mönstrade han. Han avvisades dock på grund av fotsvett, plattfothet och åderbråck. Samma år blev Marić gravid. I början av året därefter föddes deras barn, en flicka som fick namnet Lieserl. Marić födde Lieserl i sitt föräldrahem utan Einsteins närvarande. Då det hade varit en svår förlossning fick Marić pappa skicka ett brev till Einstein och berättade nyheten.

Det verkar inte som att Einsteins mor, syster eller vänner någonsin fick kännedom om barnet och han har heller aldrig pratat offentligt om Lieserl.

Efter ett omfattande jobbletande, med många avvisanden, under flera år fick Einstein till slut jobb på Patentverket i schweiziska Bern. När han hade blivit varm i kläderna kunde han avverka ett helt dags arbete på 2-3 timmar, något som gjorde att han kunde smyga in lite eget vetenskapsjobb/-tänkande under tiden han var på sitt ordinarie jobb.

Tillsammans med två andra kom Einstein att bilda en sammankomst / ”förening” de kallade för Olympiaakademien. Dessa tre personer, som inte kände varandra sedan tidigare, träffades för att prata filosofi, fysik och stora tänkare etc. De stannade uppe och diskuterade hela nätter innan de gick till sina jobb på morgonen.

I oktober 1902 försämrades Einsteins pappas hälsa. Einstein åkte då till Milano för att vara med sin far vid slutet. Deras relation beskrivs som en blandning av främlingskap och tillgivenhet. När slutet kom bad pappan alla närvarande att lämna rummet. Einstein uppges under resten av sitt liv ha burit på skuldkänslor för den stunden.

På dödsbädden gav dock hans pappa äntligen Einstein tillåtelse att gifta sig med Marić. Einstein och Marić gifte sig den 6 januari 1903, utan några familjemedlemmar närvarande. Einstein har senare sagt att han gifte sig utifrån en pliktkänsla.

Senare samma år fick deras dotter scharlakansfeber. Händelseutvecklingen är här osäker men det verkar som att föräldrarna adopterade bort henne och att de mörklade hennes existens i deras liv. De fick dock snart ett nytt barn. Den 14 maj 1904 föddes Hans Albert Einstein.

Einstein är personen bakom relativitetsteorin. Något som bland annat innebär att det inte finns någon absolut tid. Alla och allt som befinner sig i rörelse har sin egen referensram och relativa tid. Det innebär att betraktare i olika rörelselägen kommer att mäta saker olika, t ex om du mäter en stav som ligger still på marken eller om du mäter staven när någon springer runt och hoppar med den. Einsteins upptäckt innebar en förändring av fysikens själva grunder.

Einstein besatt en stor djärvhet när han presenterade relativitetsteorin. Att han jobbade på Patentverket och granskade patentansökningar istället för att jobba inom den akademiska världen var sannolikt till hans fördel. Detta då han inte var ”bunden” till de gängse ”sanningar” som rådde inom den akademiska världen, han kunde istället tänka mer fritt.

Han är också mannen bakom formeln E = mc², vilken han presenterade år 1905. Formeln säger att energin är lika med massan gånger ljusets hastighet i kvadrat. Detta är vetenskapens mest kända ekvation. Trots att Einstein under 1905 hade ett oerhört framgångsrikt år (med relativitetsteorin och ovan nämnda formel) förblev intresset för honom relativt sparsamt.

Trots framgångarna hade Einstein fortsatt oerhört svårt att få jobb. Han sökte till och med jobb på en gymnasieskola som mattelärare. Av 21 sökande kom hans inte ens bland de tre finalisterna. Hans semitiska bakgrund gjorde att han sållades ur vissa processer för jobbrekryteringar. I februari 1908 fick han äntligen en anställning, som privatdocent vid universitetet i Bern. Han tjänade dock inte tillräckligt mycket för att ha råd att säga upp sig från Patentverket.

Först fyra år efter (= 1909) att han hade revolutionerat fysiken blev han erbjuden ett jobb i den akademiska världen – en docenttjänst i teoretisk fysik vid universitetet i Zürich.

I juli 1910 föddes Marić parets andra son – Eduard. Under hela livet skulle Einstein från och till komma att framstå som frånvarande för sina två söner, särskild gällande Eduard.

År 1911 erhöll han en fullständig professur vid Prags Universitet. Han flyttade då till Prag, vilket vid den tidpunkten tillhörde landet Österrike-Ungern. Han fick också ett medborgarskap till sitt nya hemland. I Prag hade Einstein och Marić för första gången elektriskt ljus i sitt hem. Men de trivdes inte särskilt bra i sin nya hemstad och flyttade tillbaka till Zürich år 1912, där hade Einstein fått ett nytt jobb.

Marić hade på senare tid uppvisat en nedstämdhet och en depression, vilken kom att fördjupas ytterligare i Zürich. Hon utvecklade också reumatism, vilket gjorde det svårt för henne att gå ut. Einsteins och Marićs äktenskap hade till och från varit instabilt och knakade nu återigen i fogarna. Einstein uppvisade nu ett betydligt större intresse för sin kusin Elsa än för Marić.

Under sommaren 1913 tackade han ja till en tjänst som direktör för ett fysikinstitut i Berlin. Han uppgav senare att möjligheten att vara med Elsa var huvudanledningen till att han tackade ja till tjänsten. Han blev också i samband med detta som 34-åring den yngsta någonsin att bli medlem i Preussiska Vetenskapsakademin.

Einstein flyttade till Berlin 1914. Hans fru kom några veckor efter och flyttade in. Även Marić hade vid den här tiden inlett en ny relation, vilken Einstein var medveten om. Senare samma år flyttade Marić och barnen tillbaka till Zürich – förhållandet mellan Einstein och Marić gick inte att rädda, även om de fortsatte att vara gifta.

År 1914 var meningen att några astronauter skulle hjälpa Einstein att bekräfta en av hans teorier. Det vankades nämligen solförmörkelse, vilket skulle kunna visa hur mycket en stjärnas ljus kan böja sig för solens gravitation. Efter att finansiering lösts och astronauterna åkt till ryska Krim, där man bäst kunde se solförmörkelsen, gick dock inte saker som planerat.

Tyskland förklarade krig mot Ryssland och Einsteins astronauter blev tillfångatagna (de släpptes senare i en fångutväxling). Det visade sig senare vara för molnigt på tillfället vid solförmörkelsen så de skulle ändå inte ha fått ut vad de hade velat. Det var tur för Einstein då det senare visade sig att hans teori hade varit fel. 

Första världskriget fick en tidigare politiskt ointresserad Einstein att bli mer politiskt aktiv. T ex var han en av de första medlemmarna i det pacifistiska och vänsterinriktade förbundet ”Det nya faderslandets förbund”. Gruppen kom senare att förbjudas i början av 1916. Kriget och politiken skapade också osämja i vissa tidigare relationer som Einstein hade.

I slutet av 1915 jobbade han oerhört intensivt med sin allmänna relativitetsteori. Detta efter att han hade behövt kasta viss teori som han hade planerat att testa vid ovan nämnda solförmörkelse. Trots att Einstein var mannen bakom relativitetsteorin var det först i slutet av 1915, efter en hård tidsmässig batalj med en matematiker, som han också lyckades fastställa de ekvationer som styrker teorin.

I början av 1917 blev Einstein sjuk i magsmärtor. Först trodde han att det var cancer, men en läkare diagnostiserade honom med kronisk magont. Läkaren satte Einstein på en fyra veckors diet bestående av ris, makaroner och skorpor. Magsmärtorna kom att plåga honom i fyra år för att sedan göra sig påminda till och från under resten av hans liv.

Året efter gick till slut skilsmässan igenom med Marić, något Einstein velat få till stånd under lång tid. Marić hade dock motsatt sig skilsmässa. Einstein lockade med pengar och höjda monetära bud för att få igenom skilsmässan. Det var först när han erbjöd henne att få prispengarna från hans framtida Nobelpris (som han trodde sig skulle få) som hon gick med på att skiljas.

När första världskriget led mot sitt slut hade Einstein mer kommit att anamma socialismen. Han var dock inte ett fan av sovjetliknande system utan värnade om individens frihet.

I juni 1919 gifte sig Einstein med sin kusin Elsa. Det var ett äktenskap som uppges sakna romantik och passion. Däremot var Elsa duktig på hushållsgöra och hon var väldigt omhändertagande.

En ny chans att med hjälp av solförmörkelse bekräfta Einsteins teori kom 1919. En händelse där fotografier tolkades som att Einsteins teori var korrekt. Relativitetsteorin blev sedan vida populär (den förkastade också Newtons tidigare teori, vilken hade stått sig i nästan tre sekler).

Under de följande sex åren skrevs 600 böcker om relativitetsteorin av folk som ville förklara den med sina egna ord. Einstein hade nu blivit mycket populär och han förföljdes av journalister och överöstes av förfrågningar.

Under 1920-talet ökade antisemitismen i Tyskland, något som fick Einstein att gå i motsatt riktning och knyta mer an till sitt judiska arv igen. Han stödde också sionismen, något som gjorde att han på uppdrag av en sionistisk organisation åkte till USA den 21 mars 1921. De reste med båt från Holland och den 2 april ankom båten till Manhattans södra utpost.

Einstein drog stora folksamlingar vart han än dök upp i New York. På sin USA-turné besökte han exempelvis också president Harding i Vita Huset samt Chicago och Princeton University. Syftet med USA-resan var att samla in pengar till den sionistiska organisationen som han supporterade, där de inte minst försökte erhålla donationer till Hebreiska Universitetet.

När Einstein efter USA-resan kom tillbaka till Tyskland hade situationen för judar blivit alltmer utsatt. Efter att en tidigare minister med judiskt påbrå blivit mördad berättade polisen att Einsteins namn fanns med på en lista över fler potentiella måltavlor som nazisterna ville undanröja. Enligt ett rykte var Einsteins huvud värt 5 000 dollar. Einstein flyttade då tillfälligt till Kiel och tog tjänstledigt. 

Till följd av situationen i Tyskland åkte han i slutet av 1922 på en sex månader lång resa till Asien och Palestina. Efter en (enligt många alltför) lång väntan fick Einstein Nobelpriset i Fysik år 1922 (vilket avsåg år 1921). Han fick det dock inte för upptäckten av relativitetsteorin, utan han fick istället Nobelpriset för sin upptäckt av lagen om den fotoelektriska effekten. Einstein satt på ett tåg i Japan när prisceremonin ägde rum i Stockholm. Han missade således prisceremonin den 10 december 1922.

När sonen Hans Albert skulle gifta sig blev Einstein mycket upprörd avseende sonens val av kvinna. Einsteins agerande kan te sig särskilt märkligt då han själv hade gift sig med en kvinna som fick utstå mycket kritik från Einsteins föräldrar.

I slutet av 1930 var det dags för en ny resa till USA, han blev då bland annat vän med Charlie Chaplin. När han i 50-årsåldern drog sig tillbaka från fysiken blev han alltmer politiskt engagerad, exempelvis var vapennedrustning och krigsmotstånd saker han drev/stödde.

Generellt hävdade Einstein att ett enkelt leverne är bra för alla, både fysiskt och psykiskt. Einstein är determinist, dvs. att allt från början till slut är förutbestämt av krafter som vi inte kan kontrollera. Han trodde således inte på att människor har en fri vilja. Han ansåg däremot att man skulle agera som att den fria viljan fanns.

År 1932 fick Einstein en anställning vid Princeton i USA, efter att situationen i Tyskland var sådan att han bestämde sig för att lämna landet. Den 30 januari 1933, när Einstein var i USA, tog Hitler makten som ny förbundskansler i Tyskland. I mars samma år plundrades Einsteins lägenhet i Berlin. Hans papper hade dock hunnit föras i säkerhet. De hade också plundrat hans stuga samt konfiskerat hans båt.

När han kom hem till Europa från en resa till USA gick han av båten i Belgien. Han gick sedan till det tyska konsulatet i Bryssel och lämnade in sitt tyska pass och avsade sig sitt tyska medborgarskap. 

Den 7 oktober 1933 lämnade han europeisk mark för en ny resa till USA. Han skulle, trots att han hade 22 år kvar att leva, aldrig komma att återvända till europeisk mark. En tid efter han och Elsa flyttat till USA dog Elsa av sjukdom den 20 december 1936. År 1940 blev Einstein amerikansk medborgare.

Han var, tillsammans med kollegor, en pådrivare av att USA skulle utveckla atombomben. Einstein jobbade inte direkt med utvecklandet av atombomben, men det var på hans inrådan efter ett brev till president Roosevelt som USA inledde forskningen och det var hans berömda ekvation (E = mc²) som gjorde bomben teoretisk möjlig.

Hans uppmaning till USA att utveckla atombomben var en konsekvens av den oro han kände för att Tyskland skulle utveckla en sådan bomb. Det visade sig senare att Tyskland inte hade varit kapabla till att utveckla atombomben. Som ödets ironi var europeiska fysiker för USAs räkning med att ta fram atombomben för USA och att därigenom bidra till att vinna kriget. Dessa fysiker hade, på grund av situationen i Tyskland, tvingats emigrera.

Sammantaget hade Einstein dåligt samvete för sin (indirekta) betydelse i utvecklandet av atombomben. Han var i grund och botten en förespråkare för formandet av en världsregering. Han hävdade däremot också att så länge det finns människor kommer det finnas krig. Vilket innebär att människan till slut kommer att utrota sig själv.

Efter Elsas död ingick Einstein en relation som sedan visade sig vara med en kvinna som var rysk spion. Det uppenbarade sig dock att Einstein inte hade några hemligheter att avslöja.

En dag år 1955 hade hans pulsåderbråck börjat brista. Dagen efter befann han sig i svår smärta och åkte då till sjukhuset. En söndag några dagar senare mådde han lite bättre, varpå han bad personalen om papper och penna så han kunde arbeta och skriva ner lite ekvationer (som han alltid gjorde). Han arbetade så länge han kunde och när smärtan blev för stor somnade han. Strax efter ett på natten till måndagen den 18 april 1955 dog Einstein. Pulsåderbråcket hade spruckit. Albert Einstein blev 76 år gammal. 

Några tänkvärda avslutande delar:

  • Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste man hela tiden vara i rörelse
  • Föreställningsförmåga är viktigare än kunskap
  • Man måste undvika förslöande omständigheter
  • Acceptera aldrig något som sant bara för att alla andra ser det som självklart
  • Intuition är resultatet av tidigare intellektuell erfarenhet
  • I slutet av sitt liv sa Einstein: Jag har inga särskilda talanger, jag är bara passionerat nyfiken.

No comments:

Post a Comment