Pages

Monday 12 February 2024

Resurs: Q4 2023

Förra veckan publicerade Resurs sin rapport för Q4 2023.

Eftersom Resurs tidigare skickat ut en vinstvarning var det ingen överraskning för marknaden att de redovisade siffrorna för 2023 års sista kvartal var riktigt svaga. Jag har tidigare redogjort för mina tankar kring vinstvarningen och den kavalkad av negativa nyheter som inkluderades där i, samt nyheter som senare tillkommit.

Jag har också kommunicerat att jag har köpt aktier i Resurs efter vinstvarningen samt även efter rapporten. Vill man läsa mina tankar om vinstvarningen eller andra negativa nyheter kring Resurs går det att läsa om i tidigare inlägg. Nedan följer istället några faktorer jag tror/hoppas på.

Grovstädning pågår

Magnus Fredin tillträdde VD-posten i november 2023 och har i Q4-rapporten beordrat en ordentlig grovstädning. Att sådana aktioner genomförs av nytillträdda VD:ar har hänt förr. Min tes är att Magnus krattar manegen nu för att kunna påskina bättre utveckling, om än från låga nivåer, över tid.

What goes around…

Resurs konsumtionslån befinner sig betydligt längre ut på riskskalan än ett exempelvis ett genomsnittligt bolån, där banken har kundens boende som säkerhet. Blancolån/konsumtionslån har till följd av utebliven säkerhet betydligt högre räntor. Om man har möjlighet att välja är givetvis inte ett blancolån med hög ränta något som en kund väljer, om man istället exempelvis har möjlighet att ta bolån – eller helt sonika finansiera sina utgifter utan lån.

Med det sagt kommer generellt Resurs typ av kunder drabbas hårdare när det råder utmanande omvärldskonjunktur. Något som medför ökade kreditförluster för Resurs. Det är dock en del av affärsmodellen. Det hela handlar såklart om en viktig balansgång om att inte ta för mycket risk så att det sätter bolagets vara i fara. Resurs har relativt lång historik och har genomgått flera kriser och utmaningar tidigare. Som investerare får man hoppas att bolaget klarar även denna utmaning och att kreditförlusterna kan komma ned till mer normala nivåer framöver.

Sjunkande räntor välkommet bland kunderna

I samband med Riksbankens senaste Riksbanks besked öppnades det för en räntesänkning under våren. Detta, och att marknaden förväntar sig fler sänkningar under året, är något som är mycket välkommet för pressade hushåll.

Mycket negativt diskonterat

Inför det att Q4-rapporten publicerades har aktien mer eller mindre fallit handlöst på börsen i år. Mycket negativt är således inprisat i aktien. Frågan är som alltid om ”allt” är inprisat eller inte.

Jag tycker att nedgången är väl tilltagen. Jag tror marknadens förtroende, med rätta, fick sig en ordentlig smäll efter bolagets agerande. Resurs behöver nu fokusera på att återskapa marknadens förtroende, både genom en mer stabil och ”ren” verksamhetsutveckling men även genom kommunikation generellt och agerande genom insynsköp.

Avslutande tankar

Jag har roat mig med att göra lite grova uppskattningar kring utvecklingen för 2024. Q1 är ett säsongsmässigt relativt utmanande kvartal när det kommer till (reserveringar för) kreditförluster. I mitt Excel-ark utgår jag från att summan på raden för kreditförluster hamnar i samma härad som i Q4 2023. Som underliggande resultat räknar jag då med cirka 0,20 kr i vinst per aktie i Q1.

För resterande kvartal 2024 räknar jag med att såväl intäkter som kreditförluster kommer att pressas nedåt en aning, vilket bygger på antaganden om fallande räntor och förbättrad betalningsförmåga. Jag landar då på en underliggande vinst per aktie 2024 på cirka 1,50 kr.

När börsen stängde i fredags handlades Resurs-aktien till 13,86 kr. Det ger ett P/E-tal på 9,2 baserat på min prognos för 2024. Även om Resurs allt som oftast handlas till en lägre multipel är det ändå inte en nivå som jag tycker avskräcker.

Det är dock vanskligt och högst osäkert att göra en prognos för innevarande år. Jag hoppas att min prognos är för konservativt lagd. Oavsett vilket tycker jag att man behöver lyfta blicken om man investerar i Resurs nu. Jag tycker att man behöver identifiera någon form av normal vinst och bygga sitt investeringsbeslut på det.

Ponera att Resurs ett normalt år (när ränteavdraget på blancolån är borttaget) åtminstone kan generera en vinst per aktie på 2,80 kr. Om man tycker P/E 6,5 är en rimlig multipel erhåller man ett motiverat värde på 18,20 kr. Det ger en potential på 31% från nuvarande kursnivåer. Givet bolagets utdelningspolicy renderar nuvarande aktiekurs i en direktavkastning på 10% (givet 50% utdelning på vinsten 2,80 kr per aktie).

Min tro är dock att man under ett normalt år åtminstone kan generera 3,00 kr i vinst per aktie och jag hade inte heller motsatt mig en något högre värderingsmultipel än 6,5.   

Jag har som sagt valt att syna Resurs genom en investering i nuvarande situation. Det är däremot en situation med gravt skymd sikt. Förhoppningsvis kan dimman framöver börja lätta i horisonten, och att det då inte är för mycket skrämmande skepnader som uppvisas.

No comments:

Post a Comment