Pages

Sunday 11 February 2024

Portföljnyheter: v.6 2024

I dagens inlägg summeras lite portföljrelaterade nyheter från innevarande vecka.

B3 CONSULTING GROUP: På onsdagen fattade en extra sammankallad bolagsstämma att godta styrelsens förslag om en riktad emission av högst 530 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1-31 mars 2027. Teckningskursen per aktie ska motsvara 126 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller närmast före den 7 februari 2024.

I veckan har B3 också meddelat att man breddar sitt erbjudande inom upphandling och inköp. Sedan tidigare har B3 en bred erfarenhet när det kommer till upphandlingar inom offentlig sektor och särskild specialistkompetens inom IT-upphandlingar. Nu breddas erbjudandet även mot privat sektor, där B3 erbjuder kvalificerat stöd vid inköp för företag och privata aktörer.

Min kommentar: Efter att tidigare förslag återkallades godkändes nu styrelsens förslag om incitamentsprogram. Generellt tycker jag det är rätt och riktigt med ett incitamentsprogram. 530 000 nya aktier medför dock en utspädning på cirka 6%, om inte det hela hanteras via återköp. Även om det hanteras via återköp så ser jag hellre att återköp görs i andra syften än som del av incitamentsprogram. Sammantaget tycker jag således att incitamentsprogrammet är väl omfattande.

I övrigt är det positivt att se att B3 fortsätter att bredda sitt erbjudande.

EVOLUTION: Under perioden 29 januari till 2 februari återköpte EVO 127 680 aktier. Sammantaget äger EVO nu 3 840 155 aktier.

EVO har annonserat att man ingått avtal om att förvärva Livespins, vilken beskrivs som den innovativa B2B sociala streaming spelleverantören. Personer som följer ”streamers”, varumärkesambassadörer och/eller influencers, som delar hur de spelar på t ex Twitch eller YouTube kan via Livespins teknologi (i bakgrunden) lägga samma bets som personen som streamar har gjort. Det betyder att om personen som streamar vinner så vinner också de som spelat med hen. Förvärvskostnaden inkluderar 5 miljoner euro samt en eventuell tilläggsköpeskilling som kommer att baseras på Livespins utveckling 2026. Givet att nödvändiga godkännanden erhålls väntas affären stängas under det första halvåret 2024.

Min kommentar: Som jag har nämnt tidigare tycker jag att det är tillfredsställande att se att EVO använder sitt starka kassaflöde till att återköpa aktier. Den totala ackumulerade andelen aktier EVO äger uppgår nu till 1,78%, vilket kan jämföras med 1,72% veckan innan. Det är inte direkt någon enormt stor andel, men sakta men säkert ökar man andelen.

Avseende det annonserade förvärvet är det precis den typen av mindre förvärv som jag föredrar att EVO ska ägna sig åt. Givet sin dominerande marknadsställning är signifikanta förvärv vanskliga att genomföra (utifrån perspektivet att erhålla nödvändiga myndighetsgodkännanden), givet att man inte bryter sig in på en ny nisch.

HANDELSBANKEN: Efter börsen hade stängt på tisdagen skickade Handelsbanken ut ett pressmeddelande där man annonserade ledningsförändringar som kommer att träda ikraft den 1 april. Som en konsekvens sjunker antalet medlemmar i koncernledningen från 12 till 8. Bland annat avskaffas tjänsten Sverige-chef, vilket är en roll som VD Michael Green själv kommer att ta hand om.

Min kommentar: Jag tycker det är positivt att Handelsbanken förenklar och stramar upp organisationen. Detta är ett första steg i en större omorganisation som VD har annonserat tidigare. Exakt hur omfattande den totala omorganiseringen kommer att bli återstår att se.

NCC: På fredagen informerades det att NCC fått uppdraget att bygga om och bygga till Rimforsa skola. Ordervärdet uppgår till 150 mkr. Arbetet väntas vara klart hösten 2026.

Min kommentar: Det är alltid angenämt när det trillar in nya uppdrag. Den gångna veckan var dock lugn för NCCs del när det kommer till annonsering av nya uppdrag.

NEW WAVE: Efter rapporten passade segmentschefen för Sport & Fritid på att sälja 435 002 aktier till kursen 107,87 kr. Det gav en försäljningslikvid på närmare 47 mkr.

Min kommentar: Detta var verkligen en signifikant försäljning. Efter försäljningen har segmentschefen kvar cirka 20 000 aktier. Om man får välja vill man givetvis inte se den här typen av försäljningar. Då det finns flera andra personer i bolaget med signifikanta aktieinnehav väljer jag att inte läsa in för mycket negativt i denna affär (givet att inte fler insynspersoner börjar sälja aktier).

PEAB: På tisdagen informerades det att Peab fått uppdraget att uppföra en ny byggnad vid Langhaugengymnasiet i Bergen. Ordervärdet uppgår till 257 norska miljoner kronor. Arbetet planeras att börja i juni 2024 och pågå i två år.

På fredagen meddelade Peab att man vunnit uppdraget att bygga ett nytt simhallskvarter i Partille kommun. Förutom simhall inkluderar uppdraget bland annat också att bygga 11 000 kvadratmeter hyresbostäder. Ordervärdet uppgår till 1,3 mdkr.

Min kommentar: Det är trevligt att det fortsätter trilla in nya ordrar för Peab, inte minst uppdraget i Partille var särskilt trevligt och signifikant. 

RESURS: På torsdagen offentliggjordes det att vice VD Joseph Hajj i veckan köpt 20 000 aktier till kursen 13,10 kr. En transaktion på 262 000 kr. Samma dag stod det också klart att VD Magnus Fredin köpt 22 813 aktier till kursen 13,24 kr. En affär som uppgick till 302 000 kr.

Min kommentar: Efter Resurs-aktiens svaga kursutveckling i år kändes det nästan som ett krav att insynsköp skulle ske. I Resurs mått mätt är ovan två aktieköp relativt stora. Det är positivt att se åtminstone två köp, jag ser gärna att det kommer fler framöver.

2 comments:

 1. En nyhet som inte finns med där vi båda äger aktier är tisdagens nyhet om att Olkroksbrons mest komplexa gjutningar är klara. Bron skall leda Västra Stambanan och Västralänken med 2 spår. Projektet leds av Peab och Trafikverket.

  Nu till mina egna nyheter:

  1. Axfoods VD Klas Balkow kommer att avgå senast i slutet av 2024 efter 7år som VD. Kommentar: Tråkigt när en VD som gjort ett bra arbete avgår men det är bara att hoppas på det bättre: Styrelseordförande Maria Brunell Livfors kommentar är: https://www.placera.se/placera/telegram/2024/02/06/axfood-ny-vd-ska-bygga-vidare-pa-stark-position-ordforande.html

  2. Insiderköp i Bilia där Eva Qviberg (Maka till Mats Qviberg) köpt exakt 178205 aktier till kursen 115,16 i torsdags. Summan blev 20,5 miljoner kr. Merparten köptes i torsdags. En bart en post under 1 mille kr köptes i fredags. Kommentar: Familjen tillsammans äger merpartern av aktierna tillsammans med Öresund.

  Coor har med sig 2 nyheter. I torsdags kom det fram att man emmiterar 1 miljard i obligationer. Dessutom kom det fram att Sverige VD Magnus Wikström lämnar i mitten av Februari. Kommentar: spännande vad obligationerna leder till. Samtidigt är det tråkigt när VD lämnar men jag hoppas på någon bättre VD.

  Nästa nyhet kommer från USA och det är inte svårt att gissa aktie.... Det är Skanska som fått order om att bygga ett överföringssystem för flygbränsle på Laguardias flygplats i USA. Ordern kom i onsdags och är värd 1,2 miljarder kronor.
  I torsdags kom en order om att Skanska tillsammans med WS computing AS förbereder för att bygga ett datacenter i Telemark, Norge. Avtalsvärde är 1,1 miljarder kronor. Kommentar: Alltid roligt men kanske lite tjatigt med Skanskas order.

  Volvo har haft insynsköp. Det är Industrivärden som köpt 1,2 miljoner aktier för 307 miljoner. Prisintervallet var 255,82-257,93.
  Kommentar: Industrivärden ökar på där de redan är storägare...
  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack för som alltid intressanta tankar Mikael!

   Delete