Pages

Monday 19 February 2024

B3 Consulting: Q4 2023

I torsdags presenterade B3 siffrorna för Q4 2023. Nedan ges en summering av rapporten samt min syn på aktien.

Jag äger aktier i B3. Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation eller rådgivning. Siffrorna avser Q4 2023 vs. Q4 2022 om inget annat anges.

 • Omsättningen sjönk med 12% till 293,6 mkr (332,3)
 • Redovisat rörelseresultat sjönk från 39,7 mkr till 13,2 mkr, där rörelsemarginalen landade på 4,5% (11,9)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,99 kr (3,48)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,8 mkr (74,4)
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 3,50 kr (8,00)

Den största faktorn bakom den sjunkande omsättningen förklaras av en minskad beläggningsgrad (-27m). Vidare har följande faktorer påverkat omsättningen: underkonsulter (-11m), produkter och licenser (-3m), en arbetsdag mindre (-3m), ökning av antal medarbetare (+4m) och höjda timpriser (+4m).

Den lägre beläggningsgraden var också den största drivaren till det sjunkande rörelseresultatet. Rörelseresultatet har även hämmats av engångskostnad gällande ersättning till anställda (-3,8m). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,8%. På tal om beläggningsgrad så har den mer eller mindre varit kring samma nivå sedan i juni 2023.

Under året har antalet medarbetare ökat från 786 till 809 personer. Vid utgången av 2023 uppgick bolagets nettoskuld (exklusive IFRS 16) till 17,1 mkr (vs. nettokassa på 51,4 mkr vid utgången av 2022).

Mina tankar

B3 levererade en rapport som kom in under mina förväntningar, både vad gäller intäkter och lönsamhet. Ännu en gång inkluderar rapporten poster av engångskaraktär, vilka behöver justeras för. Trots det är det inte en tillfredsställande rapport som B3 levererar.

Bolaget själva framhäver gärna att 2023 var det näst bästa året någonsin i deras 20-åriga historia. Det var dock Q1 2023 som var oerhört bra, sedan har det varit en klart sämre utveckling. Istället för att lyfta fram det näst bästa året någonsin lägger jag istället fokus på att 2023 var det första året någonsin som B3 inte växte intäkterna. Det är vemodigt att se den trenden brytas.

Marknaden välkomnade inte rapporten med positiva tongångar. Som framgick i min sammanställning av veckans aktieköp för två dagar sedan passade jag på att fylla på min position i B3. Att kunna köpa B3-aktier kring 75 kr eller strax över tycker jag är långsiktigt attraktivt.

Jag ser nuvarande situation vara snarlik den som var när jag för första gången köpte aktier i B3. Det bygger på att bolaget just nu uppvisar en lönsamhetsnivå som är för dålig och att man har lanserat ett kostnadsbesparingsprogram för att ta lönsamheten till en (allt annat lika) högre nivå. Likt förra gången presterar man (hittills) bättre än vad man har förkunnat inom ramen för kostnadsbesparingsprogrammet.

Den här gången är dock marknaden svagare jämfört med första gången jag köpte aktier. För att aktien verkligen ska ta fart krävs en återhämtning på marknaden. Om så inte skulle ske är bolaget redo för fler kostnadsåtgärder i syfte att stärka motståndskraften och lönsamheten.

B3 gjorde ett mycket bra jobb, i kombination med en gynnsam marknad, under åren som följde närmast före 2023. Det känns sedan som att man blev tagen på sängen av den svagare marknaden.

Detta kombinerat med en icke-tillfredsställelse rörande frågor så som kostnadshantering och uppföljning av start-ups bidrog till en olycklig cock-tail för verksamheten och aktien.

Jag hoppas som sagt att B3 återigen kan stärka upp lönsamheten och att marknaden ger lite medvind igen ett antal kvartal. Samt att man nästa gång kommer ha en bättre kostnadskontroll även när tiderna är goda. Det senaste året har på ett onödigt sätt gett B3 ett försämrat rykte på en del håll inom investerarkollektivet. Förvisso instämmer jag i kritiken, men oavsett vilket så är det nu upp till B3 att visa att man är ett solitt IT-konsultbolag för samtliga stake-holders.

Tf VD Sverre nämnde på rapportpresentationen att han också kommer presentera Q1-rapporten. Därefter kommer Martin Stenström att ta över VD-posten. Jag ser framemot Martins VD-tid och tror/hoppas att han kommer göra det på ett bra sätt. Han har också bra koll på organisationen sedan tidigare. Jag hoppas också att han kan ge en kontinuitet på VD-posten.

Kollar man på 2024 kan man konstatera att Q1 2024 kommer att möta ett mycket tufft jämförelsekvartal. Därefter är jämförelsekvartalen av betydligt mer beskedlig karaktär. Sverre nämnde också att man nu kollar på förvärv. Vidare nämnde han att han är ”confident” med att B3 under perioden 2024-2026 kommer ha en genomsnittlig rörelsemarginal på minst 10%.

När börsen stängde på fredagen handlades aktien till 85,50 kr. För 2024 har ABG en vinstprognos på 9,01 kr per aktie. Skulle den prognosen materialiseras handlas aktien till P/E 9,5. Det tycker jag är för konservativt.

För egen del har jag en vinstprognos på 8,61 kr per aktie, vilket ger P/E 9,9. Om man sätter än viss rabatt till följd av skakig lönsamhetshistorik på värderingen och anser att B3 bör handlas till P/E 13,5 får man ett motiverat värde på 116 kr.

En viktig del av caset i B3 är att den polska verksamheten kommer konsolideras in senast under 2025. Den polska verksamheten har en betydligt högre lönsamhet än den aggregerade svenska verksamheten.

Om man ponerar en marknad som återhämtar sig senast i slutet av 2024, att B3 Polen är fullt konsoliderat per den 1 januari 2025, att konsolideringen inte resulterat i någon nämnvärd aktieutspädning – då är min tes att B3-aktien har förutsättningar att vara värd minst 155-167 kr. Det ger en potential på drygt 80% (exklusive erhållna utdelningar).

8 comments:

 1. Behåller mina aktier, eventuellt köper mer efter Q1, 4.4% DA är helt ok att vänta med😀, äger ca 3% av portföljen

  ReplyDelete
  Replies
  1. Snyggt! Skulle aktien stå och stampa och verksamheten utvecklas i önskad riktning kan det nog bli ökning hos mig med :)

   Delete
 2. För transparensen skulle du kunna även klippa in en bild på köp och sälj pluppar i grafen sedan första köp. Ökar förtroendet på dig som investerare och bloggare. Många bloggare som skriver en sak men vad är sant och vad är falskt?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Min totala aktiedepå är utspridd på fyra olika banker. Jag har därför tyvärr inte en graf som visar samtliga mina transaktioner.

   Delete
 3. Lite motvind I sektorn och B3 går på knäna direkt. Prevas t.ex visar på mer kvalitet och teknikhöjd och håller uppe resultat mkt bra. Det är förstås i kvalitetsbolag man ska ha sina pengar och trots det värderas Prevas fortfarande med rabatt mot sektorn istället för med premie. Det krävs nog midcap först innsn uppvärdering så att analytiker och fonder tittar på caset. B3 lär fortsätta harva som ett B-bolag i sektorn beroende av högkonjunktur i branschen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jag äger båda bolagen du nämner. Jag håller med om att Prevas är ett fint och välskött bolag. Det finns en del viktiga skillnader mellan Prevas och B3 som gör att de inte är helt jämförbara. I övrigt hör jag vad du säger, men hoppas att verkligheten visar sig bli en annan för B3 än den bild du målar upp :)

   Delete
 4. Antalet anställda har ökat. Inte kraftigt men löner är en kostnad. M.a.o intressant vad som är kostnadsbesparing. Intressant även att Polens lönsamhet är högre! Beror det på mindre konkurrens kan man undra? Skulle även vara intressant att veta om B3 i framtiden kommer att etablera sig i andra öst/baltstater?! Det är bara tankar som kom upp och inget som du behöver tänka på/ fråga om. Jag kan göra det själv!

  ReplyDelete
  Replies
  1. De kommer i första rundan nu att spara in på kostnader på huvudkontoret. Spännande fråga om geografisk expansion. Hojta gärna om du får något intressant svar. Personligen tror jag inte att de nu har på agendan att expandera till något av de ställena. Norge skulle jag gissa som mer troligt i så fall :)

   Delete