Pages

Tuesday 20 February 2024

Betsson: Q4 2023

I förra veckan presenterade Betsson siffrorna för Q4 2023. Nedan ges en summering av rapporten samt min syn på aktien.

Detta inlägg skrevs innan Betsson igår förmiddag annonserade sitt senaste förvärv. Se avsnittet "Tillägg" längst ned i inlägget.

Jag äger aktier i Betsson. Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation eller rådgivning. Siffrorna avser Q4 2023 vs. Q4 2022 om inget annat anges.

 • Intäkterna ökade med 14% till 251,9 mEUR (220,6)
 • Rörelseresultatet ökade från 40,0 mEUR till 57,0 m EUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 euro (0,26)
 • Det operativa kassaflödet landade på 47,6 mEUR (75,5)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,645 euro per aktie (0,436)

De redovisade intäkterna steg med 14%. I vanlig ordning har intäkterna hämmats av ofördelaktiga valutarörelser. Den organiska tillväxten uppgick till 36%. På segmentnivå ökade kasinointäkterna med 25%, medan sportboksintäkterna sjönk med 5%.

Sportboksintäkterna påverkades negativt av en klart lägre sportboksmarginal (6,2% i Q4 2023 vs. 7,3% i Q4 2022). Sportboksmarginalen fluktuerar från kvartal till kvartal och jag lägger ingen större vikt vid denna siffra för ett enskilt kvartal.

Intäkterna från lokalt reglerade marknader ökade med 53% och uppgick till 115,7 mEUR (75,5). Totalt sett härstammade 45,9% (34,2%) av intäkterna från lokalt reglerade marknader. En tydlig ökning uppvisades också när det kommer till licensintäkter för systemleverans till Betssons B2B-kunder (+26%).

Ur ett geografiskt perspektiv sjönk intäkterna i Norden med 13%. Regionerna Västeuropa (+62), CEECA (+25) och Latinamerika (+2%) ökade alla intäkterna. Sammantaget härstammar 42% av intäkterna från CEECA-regionen, där Turkiet ingår. 

Rörelseresultatet ökade med 42,5% och rörelsemarginalen landade på 22,6% (18,1%). Noterbart är att det organiska rörelseresultatet steg med 192% och uppgick till 117,0 miljoner euro.

Den rapporterade bolagsskatten för det fjärde kvartalet 2023 var -7,6 mEUR, vilket motsvarar en skattesats på 15,0% (8,8%) av resultat före skatt. Till följd av lagstiftningen avseende Pillar 2 kommer Betssons skattekostnader sammantaget vara betydligt högre från och med 2024 jämfört med tidigare år.

Mina tankar

Betsson rapporterade återigen en rapport som på flera områden noterade det bästa kvartalsutfallet någonsin. Både intäkter och rörelseresultat levererade sekventiell tillväxt för åttonde kvartalet i följd.

I det stora hela levererade Betsson en rapport i enlighet med mina förväntningar. Intäkterna kom in 1% under min prognos. Rörelseresultatet kom in 2% över min prognos efter att bolaget presterat en bättre lönsamhet än vad jag hade skissat på. Även skattesatsen kom in högre än min prognos, vilket resulterade i att vinsten per aktie landade 6% lägre än mitt estimat.

Marknaden tog emot rapporten med bistra miner och handlade tydligt ned aktien. Min spontana reaktion när jag först skummade igen rapporten var: ”Utfallet i Q4 är linje med min förväntan och starten på Q1 svagare än önskat”.

Under perioden 1 januari 2024 - 11 februari 2024 var de genomsnittliga dagliga intäkterna 5,9% högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det första kvartalet 2023. Starten av 2024 har i likhet med avslutningen på Q4 2023 bjudit på en betydligt lägre sportboksmarginal jämfört med genomsnittsutfallet under de senaste åtta kvartalen.

Betsson har dock en stark finansiell ställning. Vid utgången av 2023 hade man en nettokassa på cirka 60 mEUR. Det är ingen vågad gissning om man tror att delar av nettokassan kommer att användas till att genomföra fler förvärv.

Det är många investerare i Betsson som efterfrågar aktieåterköp. Jag hade inte tackat nej till ett återköpsprogram. Bolaget själva är däremot tydliga med att man för tillfället har fokus på förvärv och bredda den geografiska diversifieringen.

På tal om geografisk diversifiering är som alltid exponeringen mot Turkiet en risk att lyfta upp vid en investering i Betsson. Man kan uttrycka sig i lite mer eller mindre diplomatiska ordalag kring exponeringen mot Turkiet. Med hög sannolikhet tror jag dock att man kan påstå att en tydligt negativ nyhet gällande Betssons exponering mot Turkiet inte kommer att välkomnas på ett positivt eller neutralt sätt.

Den regulatoriska risken är som alltid påtaglig när man pratar iGaming. Betsson har i rapporten ett långt avsnitt kring det regulatoriska läget på flera av marknaderna man är verksamma på. Regulatoriska risker är något som får ses som del av den löpande verksamheten, även om vissa händelser som sagt har (kan ha) betydligt större påverkan än andra.

Efter Q4-rapporten skruvade jag ned mina estimat något. Under sommaren arrangeras två stora fotbollsmästerskap för herrar. Det är något som (allt annat lika) med stor sannolikhet kommer resultera i ökade marknadsföringskostnader. Avseende resultatet 2024 skissar jag på en vinst per aktie på 1,18 euro.

Om man anser att P/E 10,5 utgör en rimlig värderingsmultipel för Betsson uppgår ett motiverat värde till 140 kr. Det kan jämföras med fredagens stängningskurs på 104,10 kr. Jag tycker att aktien fortsatt är köpvärd.

Tillägg: Kvart över tio igår skickade Betsson ut ett pressmeddelande där man förkunnade att man förvärvar Holland Gaming Technology (en speloperatör med kasinolicens i Nederländerna) och Holland Power Gaming (spelstudio som utvecklar kasinospel till Holland Gaming Techonology). Köpeskillingen uppgår till 27,5 mEUR på kassa- och skuldfri basis, varav 16 mEUR betalas på tillträdet av transaktionen. Förvärvet är villkorat godkännande av den nederländska spelmyndigheten.

Det var nog många som blev förvånade när Betsson för en tid sedan meddelade att man lämnar den nederländska marknaden. En marknad som man varit framgångsrik på tidigare och som man hade en bra upparbetad kundbas redo att jobba på igen under licensierad flagga. Via ovanstående förvärv hoppas jag nu att man får en ny möjlighet att realisera nyss nämnda plan. Nederländerna är en långsiktigt spännande marknad. Pressmeddelandet var relativt sparsmakat med information. Som så många gånger tidigare gäller således för Betsson-investerare att sätta sin tillit till VD Pontus. Förvärvet är också något som framöver (allt annat lika) ökar intäkterna från lokalt reglerade marknader.

5 comments:

 1. Mycket spännande framtid :)

  ReplyDelete
 2. På dessa nivåer tycker jag den är väldigt köpvärd eller har jag missat ngt?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jo, givet att vissa regulatoriska risker inte spelar ut ofördelaktigt känns aktien intressant på dessa kursnivåer. Två insynspersoner som köpt aktier i veckan verkar instämma i åsikten att aktien ser attraktivt värderad ut :)

   Delete
 3. Hej och återigen tack för givande analys/reflektion. Undrar om du lyssnat till "Gött tjöt om Aktier" avsnitt 175 om just Betsson? Där redogör "Hästen" för sina antaganden om vad Bettson egentligen tjänar utanför Turkiet och vad detta medför. Hade varit intressant att höra din syn på detta resonemang.

  ReplyDelete