Pages

Sunday 31 March 2024

Månadens aktie: Mars 2024

Jag har tidigare angett att jag ska publicera en aktieanalys per månad. Då mars nu närmar sig slutet är det således hög tid att publicera månadens analys.

RESURS - Om bolaget

Resurs beskriver sig som en ledande aktör inom Retail Finance i Norden, där man erbjuder betallösningar och privatlån. Sammantaget har man mer än 40 års erfarenhet av handel och en total kundbas på fler än 6 miljoner kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Verksamheten är uppdelad i de två affärsområdena Payment Solutions och Consumer Loans. Vid utgången av 2023 uppgick låneboken till 38,8 mdkr, varav 37% avser Payment Solutions och 63% hänför sig till Consumer Loans. Bolaget har cirka 660 anställda.

Räntenettot utgör den primära intäktskällan för Resurs. Provisionsnettot är Resurs näst största intäktskälla och består exempelvis av avgifter för olika produkter och tjänster såsom utlåning, kort och factoring samt förmedling av olika försäkringsprodukter. Verksamheten finansieras av inlåning från privatpersoner och företag samt genom upplåning på kapitalmarknaden. 

På kostnadssidan är löner och IT de största kostnadsposterna.

Payment Solutions

Payment Solutions består av segmenten Retail Finance, Cards och B2B (business-to-business). 

När det kommer till Retail Finance är Resurs (som nämns ovan) en ledande aktör både vad gäller fysisk butik och digital handel för finansierings-, betal- och lojalitetslösningar i Norden. Dessa tjänster som erbjuds till detaljhandelspartners utgör kärnan i Resurs affärsmodell. Exempel på kunder inkluderar välkända bolag som Jysk, NetonNet, Euronics, Gigantti och Webhallen.

Cards inkluderar både Resurs egna kredit- och betalkort samt också kort där bolagets partners profilerar sina egna varumärken. Totalt har 150 000 Resurskort givits ut.

Inom B2B är huvudsakligen fokus på fakturaköp och fakturabelåning mot små och medelstora företag. Man genomför inom detta affärsområde för närvarande en utvärdering i syfte att utöka produkterbjudandet till att också inkludera säkerställda lån för företag och revolverande krediter för factoringkunder.

Consumer Loans

Consumer Loans tillhandahåller huvudsakligen privatlån utan säkerhet. Enligt Resurs används privatlån oftast till att finansiera större inköp och investeringar. Under 2023 har bolaget aktivt jobbat med prisjusteringar på existerande lån i syfte att kompensera för ökade finansieringskostnader och högre kreditförluster. Man har också lagt på fokus på segment med god kreditkvalitet och attraktiv riskjusterad avkastning. Ökad lönsamhet är prioritet, varpå försäljning i egna kanaler (vs. låneförmedlare) är en viktig prioritet.

Sammantaget skriver Resurs i senaste årsredovisningen följande: ”Efterfrågan på alla marknader har varit god under 2023. Fokus har fortsatt varit att prioritera ökad lönsamhet framför volymtillväxt, och under året har prisjusteringar genomförts för att säkerställa framtida lönsamhet”.

Affärsområde Consumer Loans har totalt 150 000 kunder och snittlånet uppgår till 130 000 kr.

Kreditförluster

Då Resurs tillhandahåller utlåning är kreditförluster och kreditförlustreserveringar en återkommande del av verksamheten. Kreditförluster i resultaträkningen redovisas i enlighet med regelverket IFRS9, vilket bygger på en bedömning av framtida förväntade kreditförluster. Som en konsekvens renderar det i att reserveringar för framtida kreditförluster både kan öka och minska beroende på gällande ekonomiska omvärldsprognoser vid bedömningstillfället.

Vad gäller utestående lån följer och analyserar Resurs löpande kundernas riskprofil och kontaktar de kunder som har missat en betalning. På varje marknad finns ett antal dedikerade handläggare med uppgift att informera och supportera kunder som ligger efter med sina betalningar.

För närvarande har Resurs en förhöjd kreditförlustnivå, vilket är drivet av en försämrad ekonomisk utveckling och högre räntor etc. För närvarande är bolagets kreditförlustnivå i samma härad som det har varit vid tidigare utmanande ekonomiska perioder.

Aktien

Resurs aktie börsnoterades i april 2016 och aktien handlas idag på MidCap på Stockholmsbörsen. Per idag har Resurs ett börsvärde på 3,1 mdkr. Den 31 december 2023 hade Resurs Holding 28 131 aktieägare, varav de tio största framgår i tabellen nedan.

Mina tankar

Då jag har skrivit om Resurs en del tidigare tänkte jag inte ha exakt samma fokuspunkter i den här analysen jämfört med vad jag skulle ha haft om jag hade analyserat ett för mig mer ”nytt” bolag. Jag äger aktier i Resurs och jag ser min investering som en form av ”special situation” investering.

I skrivande stund har aktien sjunkit med 35% hittills i år. Det är nästan uppseendeväckande mycket, inte minst med tanke på att aktien inte direkt handlades till särskilt höga multiplar innan nedgången tog vid (givet att man utgår ifrån en bedömd ”normalvinst”).

Efter Resurs vinstvarning tidigare i år föll aktien som en sten. Många valde då att sälja sina aktier. Vinstvarningen var för visso signifikant och mycket däri renderade i att investerare med rätta minst sagt kan uttrycka besvikelse. Jag tycker att det delvis finns förmildrande anledningar till det som lyftes upp i vinstvarningen (inte minst att en ny VD tagit plats i bolaget).

Min investeringstes i Resurs bygger till stor del på att det branta kursfallet till betydande del drevs av psykologiska faktorer, och inte varaktiga fundamentala faktorer som är i paritet med aktiekursfallet (även om fundamentala faktorer berättigade en kursnedgång – dock enligt mig betydligt mindre än vad som blev fallet).

Min investeringstes är därmed att aktiekursen ska studsa tillbaka till att handlas en bit över 20 kr. Skulle Resurs år 2025/2026 åtminstone kunna prestera en vinst per aktie på 3,00-3,50 kr finns enligt mig en god avkastningspotential i Resurs, där enbart direktavkastningen på nuvarande aktiekurs (15,51 kr) borde kunna komma upp i 10% framöver.

Åtminstone starten på innevarande år kommer säkerligen uppvisa en fortsatt utmanande bild. Min förhoppning är att man åtminstone inte ska gå med förlust i Q1, samt därefter börja jobba in bättre momentum igen. Jag räknar med att bolaget ska skifta ut en liten peng under andra halvåret samt att utdelningen ska förbättras därefter.

Jag skulle gärna se att Resurs inom kort bjuder in till en kapitalmarknadsdag, där man också presenterar uppdaterade finansiella mål. Bolagets rykte och förtroende har tagit en ordentlig smäll och det är nu av yttersta vikt, utöver att leverera en god verksamhetsutveckling, att återuppbygga förtroendet.

4 comments:

 1. Inflationen verkar ha slagit hårt mot konsumenternas lusta att betala tillbaka lånen eller skall man skriva att det är möjligheten/potentialen att betala tillbaka som minskat? Vi får se hur det blir med de nya styrelseledamoten? Inget bolag som jag funderar på att ta in just nu men vi får se vad som händer i framtiden. Håller tummarna för din skull.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack, ska bli mycket spännande att se hur bolaget utvecklas kommande kvartal/år.

   Delete
 2. Tack för en fin genomgång av Resurs. Jag sitter med en alldeles för stor post som gått ner rejält. Jag ska vänta och se vad som händer med bolaget. I värsta fall får jag sälja med en stor förlust och lära mig av misstaget....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tråkigt att höra att du ligger back :( Vi håller tummarna att aktien kan jobba sig uppåt en bit framöver!

   Delete