Pages

Wednesday 10 April 2024

Ogunsen: Rekryteringsstatistik mars 2024

Ännu en månad har passerat och det är dags att presentera statistik över de rekryteringsannonser som har publicerats på Ogunsens hemsidor i mars.

Antalet nya rekryteringsannonser i mars 2024 uppgick till 22 stycken (28), vilket är en nedgång med 21% jämfört med mars 2023.

Hittills i år har man publicerat 66 nya rekryteringsannonser, vilket kan jämföras med 80 nya rekryteringsannonser under perioden januari-mars 2023. Man ligger således 18% efter utfallet 2023.


I ABGs senaste analysuppdatering estimerar de att Ogunsen ska leverera 133,9 mkr i intäkter i Q1, samt 0,93 kr per aktie. Min prognos är lite lägre än ABGs men jag skulle vara nöjd om man kommer in i det härad som ABG (och jag) har skissat på.

Än så länge är det fortsatt en svagare utveckling på rekryteringssidan hittills i år. På det positiva kontot gillar jag att man breddar sig geografiskt, något som förhoppningsvis delvis kan kompensera för en lägre generell aktivitet.

Aktien har stigit med hela 15% i år. Jag har dock passat på att skala ned mitt innehav.

No comments:

Post a Comment