Pages

Monday 10 June 2024

Ogunsen: Rekryteringsstatistik maj 2024

Ännu en månad har passerat och det är dags att presentera statistik över de rekryteringsannonser som har publicerats på Ogunsens hemsidor i maj.

Antalet nya rekryteringsannonser i maj 2024 uppgick till 17 stycken (26), vilket är en nedgång med 35% jämfört med maj 2023.

Hittills i år har man publicerat 105 nya rekryteringsannonser, vilket kan jämföras med 129 nya rekryteringsannonser under perioden januari-maj 2023. Man ligger således 19% efter utfallet 2023.

Hittills i år har Ogunsen presterat sämre än sin jämförelsemånad 2023 vid fyra av fem tillfällen. Vidare utgör juni 2023 också en stark jämförelsemånad med sina 30 rekryteringsannonser. Som jag tidigare har nämnt har jag skalat av mitt innehav i Ogunsen. Jag är lite förvånad över att aktien håller emot väl ändå.

Efter läsarönskemål publiceras ytterligare några grafer den här månaden.No comments:

Post a Comment