Pages

Tuesday 18 June 2024

VNV Globals kapitalmarknadsdag – Del 1

Förra veckan anordnade VNV Global en kapitalmarknadsdag. Jag tänkte i en liten inläggsserie redogöra för mina anteckningar samt lite konkluderande slutsatser.

Jag hade tyvärr inte kännedom om att kapitalmarknadsdagen skulle arrangeras fysiskt, varpå jag såg kapitalmarknadsdagen digitalt. I den första delen av inläggsserien ges en summering av VNV Globals VD Per Brilioth introduktionsanförande samt Fredrik Hjelms presentation av VOI. Jag äger aktier i VNV Global.

Introduktion (Per Brilioth, VD VNV Global)

 • VNV Global fokuserar huvudsakligen på att investera i bolag som har potential att uppnå nätverkseffekter, vilket innebär att the winner takes most
 • Att bygga solida nätverkseffekter tar tid, något som gör betydelsen av permanent kapital oerhört viktig
 • VNV Global har under det senaste året fokuserat på att hantera sin skuldsituation. För att stärka balansräkningen har man sålt av vissa innehav, t ex Booksy, där försäljningar har skett till priser nära NAV
 • Man har också ingått avtal om att sälja Gett. Vid utgången av Q1 var Gett VNV Globals näst största innehav. Försäljningspriset är 11% under NAV
 • Vid en proformaövning efter försäljningen av Gett står BlaBlaCar för 46% av VNV Globals portföljvärde
 • VNV Globals del av portföljinnehavens intäkter växter snabbt och 55% av innehaven uppges vara EBITDA-positiva
 • Målsättningen är att innehaven framöver ska bidra med utdelning/kassaflöde i en sådan omfattning att det täcker VNV Globals operationella kostnader samt skapar möjligheter för nya investeringar

VOI (Fredrik Hjelm, VD och grundare VOI)

 • Fredrik uppger att han aldrig har varit mer övertygad om att VOIs marknad kommer att vara lönsam och att VOI kommer att vinna
 • Jämfört med tidigare syns nu en tydligt minskad konkurrens samt en stabilare regleringssituation
 • VOI grundades år 2018. Sedan dess har mer än 250 miljoner resor i totalt 100 länder genomförts av något av VOIs fordon. Man har idag fler än 100 000 fordon igång
 • Förväntar sig stark tillväxt på eBikes, något som ses som mindre ”radikalt” än elsparkcyklar. Det anses inte i samhället ok att ”hata” cyklar, medan det är mer accepterat att ”hata” elsparkcyklar
 • Under de senaste åren har VOI haft fokus på att öka lönsamheten, från och med 2025 kommer det att vara mer fokus på tillväxt igen
 • Bolaget var EBITDA-positivt på rullande tolv månader vid utgången av Q1 2024
 • Tidigare erhållen kritik mot elsparkcyklar uppges nu vara åtgärdad
 • VOIs senaste modell av elsparkcykel väntas vara verksam i 5-7 år
 • VOIs huvudsakliga målgrupp är personer inom åldersintervallet 25-34 år
 • När Paris för några år sedan reglerade användandet av elsparkcyklar fanns det 25-28 konkurrenter, nu finns det 2-3 stycken. Då flera städer endast vill ha 2-3 aktörer verksamma är konkurrenssituationen betydligt mer gynnsam idag än för några år sedan
 • År 2027 ser VOI framför sig en stabiliserad regulatorisk miljö, att viss fortsatt konsolidering har skett i branschen och att VOI har fler intäktsvertikaler (där eBikes är ett område man satsar på)
 • VNV Global värderar för tillfället VOI till cirka 400m USD, Fredrik uppger att han inte kommer att sälja VOI för under 2 miljarder USD
 • Bruttomarginalen är idag cirka 50%, på sikt uppges bruttomarginalen kunna nå upp mot 70%. Rörelsemarginalen uppges kunna överstiga 20% på sikt
 • Det finns idag ingen brist på städer att expandera till, däremot finns det brist på fordon att lansera
 • VOI är nummer ett i 85% av städerna man är verksamma i
 • Det är lättare att sälja eBikes än elsparkcyklar
 • VOI siktar på att vara ett börsnoterat bolag inom några år

No comments:

Post a Comment