Pages

Thursday 13 October 2022

Wisdom #2: Vikten av margin of safety

 

I detta andra inlägg i min bloggkategori ”Wisdom” är fokus på margin of safety. Bloggkategorin ”Wisdom” fokuserar på att summera tidlös kunskap och klokskap från storheter inom investeringsvärlden.

Informationen presenteras på det sätt som jag tolkar den. I samband med detta tänkte jag också inkludera lite kring mina tankar och hur jag levererar i relation till denna kunskap. All text ska ses utifrån perspektivet att man är en långsiktig investerare som baserar sina beslut på fundamentala grunder.

Wisdom #2: Vikten av margin of safety

De flesta som har läst ekonomi på universitet och/eller har intresse av aktieinvesteringar är bekanta med så kallade DCF-värderingar. Via diskontering av framtida kassaflöden antas modellen ge ett bolag sitt ”korrekta” fundamentala värde.

En betydande utmaning är dock att det uppskattade motiverade värdet bygger på en lång rad antaganden. Justeringar i antaganden leder inte sällan till signifikanta ändringar i det motiverade värdet som modellen spottar ur sig.

Detaljrika antaganden som görs vid aktieinvesteringar tenderar oftare att vara fel snarare än rätt. Detta skapar en osäkerhetsfaktor i de analyser man gör. Även om vi ponerar att vi är ”duktiga” analytiker dyker det med jämna mellanrum upp saker som var väldigt svåra att kunna förutse – det kan vara både interna bolagsspecifika problem och omvärldsfaktorer. Enligt min mening är det därför viktigt att implementera en margin of safety på de investeringar man gör.

Sedan kan man diskutera hur stor margin of safety man vill ha. Förr om åren hade jag som krav av att ha en margin of safety på 20%. I tider av goda börsutvecklingar är det däremot lätt att skarva lite på sin margin of safety, åtminstone om jag pratar utifrån egen erfarenhet.

På sistone har jag justerat min margin of safety till att den stipuleras enligt följande: ”Aktieköp ska endast göras där en margin of safety om minst 25% uppvisas”.

Slutsatser

 • Genom att investera via margin of safety-konceptet erhålles delvis risk-mitigering gällande felaktiga analyser och/eller oförutsedda händelser
 • Var konsekvent och följ dina investeringsregler i såväl goda tider som mer utmanande tider på börsen

2 comments:

 1. Jag har kommit till konklusionen med DCF vs annan värdering är följande:
  I råvarubolag som tex olja, guld, silver etc. så är cash flow suveränt överlägsen, ger en indikation på värdet. Man kan inte använda P/E talsvärdering, man må modellera efter de kvarstående reserverna men samtidigt ha olika scenarier på tex pris, upsidor och nedsidor med produktion, CAPEX +/- och OPEX. Excel tillåpter ju det :-)

  Däremot i bolag med "oändlig" tidshorisont, som tex telekom, igaming, mat eller tex industrivaror tycker jag själv att DCF inte är bra. Om man tex tänker att prognos görs på det nästföljande året på kvartalsbasis och de kommande 4 åren på årsbasis (prognosvärdet speglar med andra ord 5 år) så kommer residualvärdet få en oerhörd stor andel av totalvärdet. Den kanske enskilt viktigaste faktorn (givet att cash flow sista prognosår + förväntad omsättningstillväxt förmodligen är känd) gör att korrekt estimat på WACCen får ett oerhört stor påverkan av priset. Jag kan själv tänka att tex för igaming eller telekom så ökar den politiska risken och hur ska den uppskattas?

  I dessa bolag gör jag snarare en skattning av de historiska marginalerna och modellerar en skattad rörelsemarginal, förväntad finansiells intäkter/kostnader och skattesats.

  På så vis kan man få fram tex EV/EBIT (ja, ev må nettoskulden beräknas om inte den angetts) men även EV/net profit och även räkna ut tex P/E och jämföra med vilket P/E tal är jag själv beredd att betala för bolaget.

  Mvh
  Emigrantinvesteraren

  ReplyDelete
 2. Angående MOS, hur praktiserar du det i praktiken?

  Anta att du beräknat ett värde på tex 100 SEK/aktie. Om du nu vill ha 25% MOS, innebär det att ditt egentliga värde är 75 SEK (75% av 100). Om nu aktien står i säg 50 SEK så är uppsidan 50? Eller hur praktiserar du MOS? Vad innebär det att om tex aktien står i 60 SEK, skulle du köpa aktien då (75/60 = 125%).

  Mvh
  Emigrantinvesteraren


  Blir inte MOS, åtminstone med DCF/WACC, att du lägger risk på risk? Eller använder du en högre WACC (som i praktiken innebär ett lägre beräknad värde?)

  Vore intressant att visa hur du praktiserar MOS.

  ReplyDelete