Pages

Monday 2 January 2023

Tre intressanta case för 2023: Del 3

Idag bjuder jag på en inläggsserie som innehåller tre aktier jag finner intressanta när vi nu gått in i 2023. De tre casen presenteras i tre olika inlägg.

Det första inlägget publicerades klockan 05:45 och det andra inlägget publicerades klockan 12:30. Länk till de två första inläggen hittas här: https://thedividendstory.blogspot.com/2023/01/tre-intressanta-case-for-2023-del-1.html samt https://thedividendstory.blogspot.com/2023/01/tre-intressanta-case-for-2023-del-2.html

ITAB

Mitt tredje case för 2023 är ett bolag som det inte pratas särskilt mycket om – nämligen ITAB. En anledning till det kanske är att bolaget inte direkt har börsens bästa historik att visa upp under de senaste åren. Jag bestämde mig relativt tidigt för att inkludera ITAB som ett case jag finner intressant för 2023.

Under de senaste åren har bolaget arbetat aktivt med att stärka sin finansiella ställning och öka effektiviteten i koncernen. Detta åtgärdsprogram har resulterat i en lång rad kostnadsposter av engångskaraktär.

I den senaste kvartalsrapporten uppvisade dock ITAB ett förbättrat momentum där rörelseresultat var det bästa sedan 2017. Min tro/förhoppning är att bolaget ska fortsätta att visa en bättre trend i den underliggande verksamheten och att engångsposterna successivt avtar, vilket ger en tydligare och mer trovärdig bild av verksamhetens utveckling. Framöver bör bland annat åtgärdsprogrammet och genomförda prishöjningar kunna bidra till att supportera utvecklingen.

En stor del av kundbasen utgörs av kunder som har relativt lågt konjunkturberoende. Då ITABs kunderbjudande bland annat inkluderar produkter som bidrar till en ökad energieffektivitet har ITAB potential att bli en relativvinnare på nuvarande energiprisutmaningar.

Givet min vinstprognos för 2023 handlas ITAB nu till knappt P/E 7. Med en enligt min mening relativt konservativ värdering tycker jag att ett motiverat värde för ITAB-aktien är 16 kr. Tyvärr steg aktien med 7,84% i fredags, så utgångsläget i jakten på kursuppgång 2023 blir lite extra utmanande. Bakgrunden till detta var att bolagets största ägare köpte 50 000 aktier.

No comments:

Post a Comment